fallback-thumbnail

Posvet: „VLOGA MANJŠIN V NOVI EVROPI“

 

„Vloga manjšin v novi Evropi“ je naslov posveta, ki ga v sklopu projekta SAPEVA prireja Slovenska kulturno-gospodarska zveza skupaj z Italijansko unijo v petek, 26. januarja, z začetkom ob 15.30 v Kulturnem domu v Gorici. Posvet si zastavlja cilj, da skozi različna pričevanja in izkušnje izpostavi pozitivno vlogo manjšinskih skupnosti pri gradnji in utrjevanju zveze evropskih držav. Pri tem bo posebej izpostavljeno dejstvo, da sloni moderna Evropa na spoštovanju in vrednotenju kulturne, jezikovne in verske raznolikosti. Manjšine predstavljajo zato živ primer večjezičnosti in večkulturnosti.

V prvem delu posveta, ki ga bo vodil predsednik slovenske konzulte Občine Gorica Igor Komel, bosta uvodni poročili imela predsednik SKGZ Rudi Pavšič in predsednik izvršnega odbora IU Maurizio Tremul, nakar bodo udeležence posveta nagovorili goriški župan Vittorio Brancati, predsednik goriške pokrajine Enrico Gherghetta, deželni odbornik FJK Roberto Antonaz in državni podtajnik na italijanskem ministrstvu za zunanjo trgovino Miloš Budin. Po krajšem odmoru bo vodenje posveta prevzel načelnik svetniške skupine Demokratične levice v goriškem občinskem svetu Aleš Waltritsch, ki bo uvedel bogat niz strokovnih referatov. Prva bo posegla prefektinja Perla Stancari, ki na notranjem ministrstvu v Rimu vodi ravnateljstvo za civilne pravice, državljanstvo in manjšine. Sledil bo poseg predsednika konfederacije manjšin v Italiji Domenica Morellija, medtem ko bo Marjan Sturm nastopil v svojstvu predsednika sveta za manjšine pri uradu avstrijskega kanclerja. V imenu Slovenske manjšinske koordinacije (Slomak) bo spregovoril njen podpredsednik Jože Hirnök, furlansko skupnost pa bo zastopal predsednik Agencije za furlanski jezik (Arlef) Lorenzo Fabbro. Sledila bo razprava. Projekt „SAPEVA – Študija, analiza, promocija kulturnega, zgodovinskega in jezikovnega bogastva slovenske in italijanske narodnostne skupnosti v obmejnem območju“ sofinancira evropski program Interreg IIIA Italija-Slovenija. Celoten projekt, ki bo v obliki delovnih skupin in posvetov trajal vse do konca leta 2007, vodi ožja delovna skupina Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Italijanske unije, pri izvedbi načrta pa sodelujejo kot partnerji Svet slovenskih organizacij, Samoupravna obalna skupnost italijanske narodnosti, Italijansko središče za promocijo, kulturo, izobraževanje in razvoj „Carlo Combi“, Slovensko deželno gospodarsko združenje ter Slovenski izobraževalni konzorcij Slov.I.K.

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti