4d6f0768c91f2_0

Posoška kronika - trijezični časopis na spletu

Trijezični bilten, v katerem je mogoče novice prebirati v italijanskem, slovenskem in furlanskem jeziku, je končno realnost. Od včerajšnjega dne si je namreč na spletni strani www.cronacheisontine.it mogoče ogledati časopis Cronache isontine – Posoška kronika, ki je nastal s sodelovanjem, ki so ga sklenili goriška pokrajina, Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ), Svet slovenskih organizacij (SSO) in Furlansko filološko društvo. Trenutno je časopis na razpolago samo na spletu, v naslednjih mesecih pa naj bi prišlo tudi do papirnate različice. Pobuda bo financirana z denarjem iz zakona 482/1999 za zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin in iz zaščitnega zakona 38/2001 za slovensko manjšino. »S tem projektom je goriška pokrajina želela omogočiti, da manjšine na teritoriju dodatno poskrbijo za uveljavljanje svojega jezika, ob tem pa smo tudi želeli, da jih prebivalci večinskega naroda spoznajo,« je na predstavitvi časopisa povedal predsednik goriške pokrajine Enrico Gherghetta. »Gre za zelo pozitivno pobudo in upam, da bomo lahko v nadaljevanju s takimi sredstvi lahko poskrbeli za večjo vidljivost teritorija,« je povedal predstavnik SSO-ja Julijan Čavdek. »Močno verujemo v ta projekt, saj so omenjeni jeziki sestavni del našega teritorija. Že leta smo beležili neke poskuse v to smer, šele danes pa smo to uspeli uresničiti po zaslugi goriške pokrajine,« so bile besede podpredsednika goriške sekcije SKGZ-ja Aljoše Sosola. Z njima je soglašal tudi podpredsednik Furlanskega filološkega društva Carlo del Torre: »Mislim, da moramo vztrajati na tem, da se ljudje navadijo, da je trijezičnost na našem ozemlju na dnevnem redu. To smo začeli s prirejanjem tečajev furlanščine na šolah v Novi Gorici, sedaj pa imamo tudi trijezični časopis«. Enrico Gherghetta je nato dodal, da se je v preteklih dneh srečal z novim županom mestne občine Nova Gorica Matejem Arčonom, ki je bil nad pobudo navdušen: »Po pogovoru z Arčonom smo se odločili, da se bo v prihodnjih mesecih osemčlanski redakciji pridružil še novinar s slovenske strani nekdanje meje, tako da bo lahko časopis trijezičen in čezmejen«. (av)

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst