reforme-pavsic-bandelj-gabrovec-slokar

Pomisleke sta izrekla tudi Bandelj in Pavšič

 

 

 

DEŽELA – Posvetovanje pred odpravo ključnega člena v zakonu o lokalni samoupravi

TRST – Desnosredinska koalicija v deželnem svetu Furlanije Julijske krajine korak za korakom odpravlja reformo, ki jo je na področju lokalne samouprave sprejela prejšnja, levosredinska večina. Ta je med drugim z zakonom, izglasovanim konec 2014, predvidela, da do 1. julija 2018 medobčinske zveze prevzamejo kopico pristojnosti, med drugim tudi upravljanje z občinskimi uslužbenci, naloge katastra in civilne zaščite, vodenje statistik in pripravo evropskih projektov. Nova deželna vlada pa ta skrajni rok namerava črtati in medobčinskim zvezam pustiti, da si termin za prevzem zadolžitev postavijo same.

Zato so včeraj v deželnem svetu pred razpravo o predlogu, ki ga je vložila vlada Massimiliana Fedrige, na posvetovanja povabili več županov in tudi predsednika Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walterja Bandlja in Slovensko kulturno gospodarske zveze (SKGZ) Rudija Pavšiča. Oba sta se strinjala, da je re­forma za Slovence v Italiji prej slaba kot dobra. Bandelj je spomnil, da so občine, kjer velja dvojezičnost, vključene v med­občinske zveze z občinami, ki niso dvojezične, kar vzbuja pomisleke. Pavšoč pa je opozoril, da so v medobčinskih zvezah male občine oškodovane, Slovenci pa pretežno živijo prav v teh.

Posvetovanje je sklicala peta komisija deželnega sveta, kjer pred splošno razpravo rešetajo tudi zakonske predloge s področja lokalne samouprave. Na koncu včerajšnjega posvetovanja z župani in predstavniki manjšin (furlansko skupnost je zastopal Diego Navarria) je večina članov komisije prižgala zeleno luč, kar pomeni, da bo vladni predlog o črtanju časovnega roka obravnaval deželni svet. Razprava se bo začela 28. junija in najbrž ne bo dolga, saj besedilo predloga zaobjema le dva člena. Prvi odpravlja rok, ki ga je postavila prejšnja večina, drugi pa določa, da novi zakon začne hitro veljati.

Med včerajšnjo razpravo sta opozicijska člana komisije Franco Iacop in Francesco Russo (Demokratska stranka) ter Furio Honsell (Open) predlagali, da se časovni termin ne odpravi, ampak zgolj prestavi za eno leto.

V razpravi se je oglasil tudi slovenski predstavnik Lige Danilo Slokar. Deželno vlado je pohvalil, ker je hitro začela spreminjati zakon o lokalni samoupravi, ki naj bi povzročil veliko težav. Pri naštevanju argumentov je dejal, da se strinja s tem, kar je med posvetovanji dejal pred­sednik SKGZ Rudi Pavšič. (p.v.)

 

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst