552661cc0f5a6

Pomemben korak v uveljavljanju vidne dvojezičnosti na Goriškem

V prihodnjih dneh – mogoče še pred koncem tedna – bo opravljen pomemben korak v uveljavljanju vidne dvojezičnosti na Goriškem. Na novem avtocestnem odseku A34 na območju sovodenjske in goriške občine bodo postavili nove dvojezične smerokaze, ki bodo nadomestili sedanje enojezične table. Zadevi že dalj časa sledi vodja pravne posvetovalne delavnice SKGZ Livio Semolič, ki so mu pred dnevi iz podjetja Autovie venete posredovali prevode še zadnjih tabel, obenem so mu napovedali, da bodo z nameščanjem novih smerokazov začeli v prihodnjih dneh.
»Dopis, ki sem ga prejel pred dnevi, dokazuje zelo dober nivo sodelovanja, ki smo ga vzpostavili s podjetjem Autovie venete; hkrati kaže na hiter odziv, potem ko je bilo potrebnega kar nekaj časa, da je prišlo do dogovora,« pravi Semolič in poudarja, da nedavni pospešek pri reševanju zadeve predstavlja dobro popotnico za nadaljevanje nameščanja dvojezičnih tabel tudi tam, kjer nanje že leta čakamo. Semolič se nanaša na avtocesto A4 na območju doberdobske in devinsko-nabrežinske občine, pri čemer pojasnjuje, da se območje pod upravo podjetja Autovie venete zaključuje po izhodu za Devin (če se peljemo proti Trstu). Izhod v Sesljanu je tako že pod upravo cestnega podjetja ANAS. »Z nameščanjem dvojezičnih tabel bomo na avtocesti A4 nadaljevali na predelu, za katerega skrbi podjetje Autovie venete, medtem ko bo potrebno še bolj odločno poseči pri podjetju ANAS, ki na veliko zamuja pri izvajanju določil o vidni dvojezičnosti – kar še zlasti velja za državno cesto št. 55 na območju doberdobske občine,« poudarja Semolič in pojasnjuje, da je do pozitivnega premika v smeri postavitve novih dvojezičnih tabel na avtocesti Gorica-Vileš prišlo, potem ko so zadevo razčistili s pomočjo ministrstva za promet in infrastrukturo. »Razčistili smo dilemo o dvojezičnem nazivu za kraje, ki ne spadajo v območje dvojezičnosti, hkrati smo tudi preverili slične primere na Južnem Tirolskem in v slovenski Istri. Tako iz pravnih preverjanj kot iz primerjanja z omenjenima območjema izhaja, da dvojezični naziv na smerokazih pripada samo krajem, kjer veljajo določila o vidni dvojezičnosti. Zaradi tega smerokazi za Ljubljano na avtocesti pri Kopru niso dvojezični, ravno tako v Bocnu niso dvojezični smerokazi za Trento ali Benetke,« pravi Semolič in pojasnjuje, da so glede tega vprašanja razpravljali tudi znotraj pravno posvetovalne delavnice SKGZ in vsi so soglašali s tovrstno interpretacijo. (dr)
(Primorski dnevnik, 9. aprila 2015)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti