IMG_9138

POMAGAJMO SLOVENIJI!

POMOČ SLOVENIJI

Posledice podnebnih sprememb so v zadnjih letih prizadele tudi širše območje, na katerem živijo Slovenci. Med poletjem 2022 so na Krasu pustošili požari, v preteklih tednih so hujši vremenski pojavi poškodovali tudi področja naselitve Slovencev v Italiji.

Med preteklim vikendom je narava z nepojmljivim besom prizadela široka območja Republike Slovenije: zgodila se je najhujša naravna katastrofa v zgodovini slovenske države.

Slovenci v Italiji si želimo ponuditi podporo rojakom, ki so jih prizadele poplave in njihove posledice.

Solidarnostno akcijo Pomoč Sloveniji smo si zamislili, da bi z njo pomagali prizadeti Sloveniji in njenim prebivalcem. Vabimo vas, da se pridružite akciji. Pri ZKB – Zadružni kraški banki Trst Gorica je na voljo tekoči račun. Sredstva bodo namenjena pomoči poškodovanim območjem, predvsem Civilni zaščiti Republike Slovenije.

Donacije so možne z nakazilom na transakcijski račun odprt pri Zadružni kraški banki (ZKB)

IBAN: IT 96 B 08928 02200 010000052015 BIC: CCRTIT2TV00

namen: Pomoč Sloveniji – Aiuti alla Slovenia

Solidarnostno akcijo so si zamislili in podpirajo:

ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica

Slovenski program Deželnega sedeža RAI FJK in slovenska redakcija Deželnega sedeža RAI FJK, Primorski dnevnik, Novi Glas, Novi Matajur in Dom;

SKGZ – Slovenska kulturno-gospodarska zveza, SSO – Svet slovenskih organizacij, SDGZ – Slovensko deželno-gospodarsko združenje, Kmečka zveza, ZSŠDI – Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, ZSKD – Zveza slovenskih kulturnih društev, ZSKP – Zveza slovenske katoliške prosvete in Slovenska prosveta.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst