fallback-thumbnail

Polna podpora in solidarnost Uniji Italijanov

Predsednik SKGZ Rudi Pavšič izraža polno podporo in solidarnost Uniji Italijanov in njenemu vodstvu, ki je bilo v minulih dneh deležno žolčnih napadov in brezobzirnih kritik s strani tržaškega desničarskega poslanca Roberta Menie Nesporno je dejstvo, da je Unija Italijanov kot osnovna organizacija italijanske narodne skupnosti v nekdanji Jugoslaviji ves povojni čas odigravala ključno vlogo v korist italijanske manjšine, ki je le tako ohranila in razvijala svoj jezik, kulturo in sploh tesno povezovanje s svojim matičnim narodom in torej Italijo.

Zato so današnji napadi s strani predstavnika italijanskega parlamenta zelo hudo dejanje, ki škodi ugledu in šibi vlogo krovne organizacije Italijanov v Istri in Dalmaciji. Vloga in pomen organizacije se jasno kaže tudi v zadnjih letih, ko smo s pospešenim ritmom Slovenci v Italiji in Italijani v Sloveniji spletli široko mrežo plodnih stikov in povezovanj na kulturnem, športnem in gospodarskem področju. Manjšini ob meji sta zato neprecenljiv resurs, ki ga morata matični državi podpirati in predstavlja osnovni temelj za utrjevanje skupnega evropskega prostora. Potrebno je torej spoštovati samostojnost in samoodločanje krovnih organizacij, ki so odraz skupnosti, katerim pripadajo in ki jih zato tudi zastopajo v vsakdanjih naporih za razvoj manjšinskih jezikov in kultur v narodno mešanem območju.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!