Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Politična agenda SKGZ ob deželnih volitvah

»Avtonomna dežela FJK naj si prizadeva za popolno izvajanje državnega zakona 38/01 in deželnega zakona 26/07.« Zakona sta nosilni steber dokumenta Pričakovanja in predlogi za novo deželno vlado in predstavljata hkrati podlago agende, ki jo je Slovenska kulturno-gospodarska zveza pripravila v luči volilne kampanje za volitve Dežele FJK. 

Programske točke, ki so za krovno organizacijo nujne za usklajeni razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji, je SKGZ v preteklih dneh posredovala kandidatnim listam ter ga izročila kandidatu za predsednika Massimu Moretuzzu.

Pravno varstvo, jezik, gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo in izobraževanje in redni bilateralni odnosi so poglavja, na katerih naj se razvija deželna politika do Slovence v FJK. Med temi gre poudariti predlog, da ustvari novoizvoljena vlada specifično odborništvo za manjšine in čezmejne odnose, ampak tudi, da okrepi vlogo posvetovalne komisije. Tudi skrb za okolje v obliki gospodarskega razvoja predvsem Benečije ter uveljavitev skrbi za nasleitveno območje v kontesktu kmetijstva so izpostavljene točke, ki izražajo skrb za uveljavitev specifik slovenskega šolstva ob regionalizaciji šolskega sistema FJK.

Dokument predstavlja tudi izhodišče krovne organizacije za soočanje z vsemi političnimi silami, ki so napovedale stik z odrazom civilne družbe Slovence v v Italiji v naslednjih tednih.

Pozornost SKGZ-ja pa temelji v širšem smislu na skupnihprizadevanjih, da slovenska narodna skupnost potrdi predstavništvo v deželnem svetu. Skrb, ki je prišla na dan v preteklih mesecih glede možnosti (ne)izvolitve Slovencev v parlamentu FJK, je namreč realna. Spodbuda SKGZ cilja k čim številčnejši volilni udeležbi v podporo slovenskim kandidatom oz. kandidatkam.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti