fallback-thumbnail

Polaganje vencev ob 1. novembru 2015

Delegacije Slovenske kulturno-gospodarske zveze bodo tako kot vsako leto ob spominskih svečanostih za 1. november polagale vence na grobove in spomenike padlih borcev in talcev v okviru širokega odporniškega gibanja in osvobodilne borbe proti nacifašizmu. Predstavniki SKGZ na Tržaškem bodo v četrtek, 29. oktobra 2015, dopoldne položili vence na obeležja in spomenike v Ul. D'Azeglio, Ul. Ghega in na griču Sv. Justa, nato cvetje na grob P. Tomažiča ter venec na skupni grob na tržaškem pokopališču pri Sv. Ani. Ob 15. uri pa bodo skupaj z delegacijo Republike Slovenije položili vence k spomeniku na vojaškem pokopališču, na grob bazoviških junakov na pokopališču pri Sv. Ani ter k spomeniku padlim NOB iz Škednja, Sv. Ane in Kolonkovca. Ob isti uri pa se bodo predstavniki obeh krovnih organizacij na bazovski gmajni pridružili delegaciji Republike Slovenije. Glavna spominska svečanost bo ob 16. uri v Rižarni.

Predstavništvo SKGZ videmske pokrajine se bo v soboto, 31. oktobra 2015, pridružilo predstavnikom Republike Slovenije, Generalnega konzulata RS v Trstu in delegacijama Občin Tolmin, Kobarid, Bovec in Nova Gorica. Zbrali se bodo ob 7.30 v Landarju pri grobu mons. Pasquala Gujona, ob 7.50 bo krajša slovesnost na pokopališču v Špeter pred grobom prof. Pavla Petričiča in Antona Birtiča in ob 8.30 ob grobu Izidorja Predana na Lesah. Potem bosta delegaciji ločeno polagali vence na pokopališčih: prva ob 9. uri v Štoblanku (nagrobni spomenik), kjer se bo poklonila tudi župniku Mariu Lavrenčiču, ob 10.00 v Gorenjem Tarbilju (spomenik padlim), ob 10.30 v Sv.Pavlu-Černečju (spomenik padlim). Druga delegacija pa ob 9. uri v Topolovem (nagrobni spomenik), ob 10.00 v Šentlenartu, ob 11.00 v Oborči (spominska plošča). Ob 12. uri bosta obe delegaciji v Čedadu na položili venec na spomenik odporništvu. Od tu bo prva delegacija šla v Terčmun, ob 14.45 bo na grobu Ivana Trinka in nato ob 15. uri pred spomenikom na pokopališču v Matajurju. Druga delegacija pa bo šla v Čenebolo (ob 13.45 na vaški spomenik in grob Ada Conta), ob 14.45 v Fojdo (spomenik padlim) in nazadnje v Rezijo, kjer bo ob 16.30 v Osojanah in ob 17. uri na Ravanci pri grobu Artura Siege. Slovesnosti v Čedadu in Osojanah v Reziji se bo udeležil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc.

Na Goriškem pa bodo predstavniki obeh krovnih polagali vence skupaj z delegacijo Republike Slovenije v soboto, 1. novembra 2015: ob 9.30 v Gonarsu (grobnica in spomenik umrlim v nekdanjem koncentracijskem taborišču) in nato na goriškem pokopališču ob 13. uri pri spomeniku padlim in ob 13.15 pri grobnici.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst