fallback-thumbnail

Pokrajinski predsednik Mermolja pri miljskem županu Neriu Nesladku

Niz srečanj z javnimi upravitelji je pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško Ace Mermolja nadaljeval v Miljah, kjer se je sestal z županom Neriom Nesladkom. Na dnevnem redu sta bili temi izvajanja zaščitnega zakona za Slovence in problematika teritorija. Župan (spremljal ga je podžupan Franco Crevatin) je uvodoma podal krajši obračun svojega prvega mandata, ki se izteka (občinske volitve bodo spomladi l. 2011). Med drugim je izrazil zadovoljstvo, da so se po več kot desetih letih ponovno vzpostavili normalni odnosi s slovenskimi občani. Pohvalil je zgledno sodelovanje s slovensko manjšino, še posebej z Društvom Slovencev miljske občine. Milje sodijo v seznam občin, ki je predviden po zaščitnem zakonu št. 38/01. Pred kratkim so v zvezi z zaščito namestili v nekaterih okoliških naseljih nove dvojezične cestne table. Povsem utečeni so tudi odnosi s sosednjo Občino Dolina, s katero poteka odlično sodelovanje v obojestransko korist.

Glede teritorija vidi Nesladek veliko novih možnosti tako z okoljevarstvenega vidika kot tudi turizma in z njim povezanimi dejavnostmi. Sedanja občinska uprava se je takoj po umestitvi uprla velikim gradbenim načrtom, v katerih je videla špekulativne namene. S tem v zvezi je sprožila več akcij, obenem pa je izdelala predloge, ki bodo v korist vseh občanov in turistov. V načrtu je ureditev velike proste plaže, območje namenjeno rekreativnim dejavnostim in zagon primerni turistični ponudbi. Občina se sooča tudi s problemom onesnaženega okolja, ki je večje kot drugje in ga je po mnenju župana potrebno rešiti. V to smer so upravitelji storili več konkretnih korakov. Župan Nesladek je izrazil tudi svoje nasprotovanje načrtovanemu uplinjevalniku v tržaškem zalivu. Po njegovem mnenju načrt ne ustreza kriterijem varnosti in ni spoštljiv do okolja. Obenem bi bil uplinjevalnik tudi gospodarsko neučinkovit in bi celo oviral donosnejše dejavnosti. Naglasil je, da že danes obstajajo nove in alternativne tehnologije, ki so manj obremenjujoče za okolje. Uplinjevalnik pa bi bil po dvajsetih letih itak dotrajan.

Srečanja na miljskem županstvu sta se udeležila tudi organizacijski tajnik Marino Marsič in član pokrajinskega odbora Alan Oberdan.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst