fallback-thumbnail

Pokrajinski odbor SKGZ prisluhnil devinsko-nabrežinskim društvom

Nov občinski pravilnik za dodeljevanje prispevkov za delovanje društvom, pa tudi na splošno odnosi med slovenskimi društvi in devinsko-nabrežinsko občinsko upravo so bili glavna tema srečanja, ki ga je tržaški pokrajinski odbor SKGZ sklical v petek zvečer v prostorih SKD Vigred v Šempolaju. V svojem uvodnem posegu je tržaški predsednik SKGZ Igor Gabrovec izrazil ostro kritiko novemu občinskemu pravilniku, ki ureja občinske prispevke. Slednji z uvajanjem vprašljivega sistema točkovanja dejansko stremi k oškodovanju tistih društev, ki so se iz katerih koli razlogov odločila, da svoje pobude izpeljejo samostojno in torej brez sodelovanja ali pokroviteljstva občinske uprave. Na vse to je javnost opozorila tudi politična opozicija v devinsko-nabrežinskem občinskem svetu, od pristojnega občinskega odbornika pa ni bilo slišati zadovoljivega odgovora. Srečanja v Šempolaju so se udeležili predstavniki skoraj vseh slovenskih kulturnih in športnih društev, ki so včlanjena v ZSKD in ZSŠDI. Seje sta se udeležila tudi predsednik ZSŠDI Jure Kufersin in pokrajinski predsednik ZSKD Rinaldo Vremec. Iz posegov navzočih je bilo razvidno, da obstajajo precejšnje razlike med stanjem odnosov na športnem in kulturnem področjem, sicer pa marsikatera društva dejansko občutijo pritisk občinske uprave, ki delovanje društev nemalokrat brezobzirno izkorišča v lastne promocijske namene. Nadalje se je razprava dotaknila tudi najrazličnejših drugih tematik, ki zadevajo življenje v občini. Marsikoga je npr. zanimalo izvedeti, po katerih kriterijih je bil izdelan nov spomenik pri Štivanu, ki še najbolj spominja na “butaro” v modi v zloglasnem dvajsetletju… Zadevo gre poglobiti. Glede samega pravilnika za dodeljevanje prispevkov društvom bo SKGZ zaprosila občinsko upravo za zapisnike sestankov z društvi, ki jih pristojni občinski odbornik navaja kot kraj, kjer naj bi se sklenilo nove kriterije. Gotovo je le, da večine slovenskih društev na tistih srečanjih ni bilo. Že ta podatek daje razumeti, da stanje ni med najboljšimi.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst