55716d444c52a

Pokrajinski kongres SKGZ za Videmsko - Predsedniško poročilo

Dober večer in hvala lepa za vašo prisotnost.
Med nami pozdravljam tudi našega deželnega predsednika Rudija Pavšiča.
Danes smo zbrani na 8. pokrajinskem kongresu SKGZ za Vidensko. Kongres poteka vsaka tri leta in je volilnega značaja. Na zadnji seji Pokrajinskega sveta smo razpravljali predvsem o notranjih reformah, ki so privedle do sprejetja novega statuta in pravilnikov, ki bodo odslej urejali naš sistem notranje organizacije. Danes zaključujemo mandat in zato bom na kratko obnovila opravljeno delo v tem času.
Naši cilji so ohranjanje našega jezika in kulture ter pomoč našemu gospodarstvu v okviru zaščitnih zakonov.
Na političnem področju smo v tem mandatu imeli razna pomembna srečanja.
Sestali smo se z našimi upravitelji (naj izrecno omenim srečanji z županoma Občine Čedad in Trbiž), se udeležili novoletnih srečanj z župani iz naših krajev in s Posočja v Bovcu, Kobaridu in Tolminu in enkrat v Špetru. Organizirali smo tudi večera na temo EZTS-GECT in o refomi krajevnih uprav, na katera smo povabili tudi naše upravitelje.
Nadalje smo se večkrat sestali s komisarjem Gorske skupnosti Ter, Nediža in Brda v zvezi s prostori na sedežu Gorske skupnosti; z bivšim prefektom in sedanjo prefektinjo v Vidmu, lani pa nas je obiskala v Špetru; z deželnimi odborniki, zadnje je bilo srečanje z odbornico Mario Grazio Santoro; s predstavniki italijanskih državnih oblasti (s senatorko Tamaro Blažino, gostili smo podtajnika Saveria Ruperta in Filippa Bubbica; med svojim obiskom v naši pokrajini nas je sprejel tudi predsednik Giorgio Napolitano); s predstavniki Republike Slovenije (generalna konzulka v Trstu Ingrid Sergaš je obiskala naše organizacije; z ministricama in ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu (Ljudmilo Novak, Tino Komel in Gorazdom Žmavcem), s predsedniki Državnega zbora in člani Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu) ter predsednikoma RS Danilom Türkom in Borut Pahorjem.
Prav je, da omenim tudi projekt LEX, v okviru katerega so bila organizirana razna strokovna srečanja tudi v naši prokrajini na temo uveljavljanja zaščitnih zakonov.
Potrebno je tudi povedati, da je v tem obdobju predsedovala Paritetnemu odboru za vprašanja slovenske manjšine predstavnica Videmske pokrajine Jole Namor, ki je v tem svojstvu prisostvovala tudi sejam vladnega omizja, ki je bilo ustanovljeno pred par leti.

To so samo glavni dogodki, ki so se zvrstili v naši pokrajini, veliko pa jih bilo tudi na deželni ravni SKGZ.
Pokrajinsko vodstvo je sodelovalo z drugo krovno organizacijo. Sledilo je več problematikam (v prvi vrsti dvojezični šoli v Špetru in širjenju dvojezičnega pouka v videmski pokrajini) in projektom, zlasti ustanovitvi SMO v Špetru, do katerega je prišlo tudi s pomočjo evropskega projekta.
Ostaja še mnogo nerešenih problemov. Med temi bi omenila vprašanja v zvezi s slovenskimi narečji, s prispevki, ki jih občinske uprave dobijo iz sklada zaščitnega zakona za slovensko manjšino, kljub temu da trdijo, da njihovi občani ne govorijo slovensko in težave pri financiranju manjšinskih ustanov in organizacij tako s strani deželne uprave kot Republike Slovenije.
Pokrajinsko vodstvo posveča veliko skrb za ekonomski razvoj našega prostora, tudi zato da naši ljudje ostanejo na tem teritoriju. Posebno pomembno vlogo igra tu Kmečka zveza in njeno delo za razvoj in rast kmetijskih dejavnosti. Trenutno se zaključuje projekt Farmeat. Servis, ki deluje v okviru Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, pa predstavlja dobro administrativno in fiskalno oporo svojim članom in strankam. Obe organizaciji na gospodarskem področju dobro delujeta.
Kulturni turizem (kot SMO in razni muzeji na našem teritorju) je pomemben gospodarski moment v naših krajih (na primer v Reziji) z realnimi možnostmi razvoja.
Luigia Negro, predsednica SKGZ za Vidensko
Čedad, 25. maja 2015

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte