556868db3c0ed

Pokrajinski kongres SKGZ za Tržaško

Tomaž Ban je nov tržaški pokrajinski predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Izvoljen je bil na kongresu krovne organizacije, ki je zasedal v četrtek v Gregorčičevi dvorani v Trstu. Bana, ki je nasledil dosedanjega predsednika Marina Marsiča, so izvolili delegati kolektivnih in individualnih članov, ki so se v velikem številu zbrali na skupščini. Na tajnih volitvah je bil Ban izvoljen z 41 glasovi, 11 delegatov je glasovalo proti.
V svojem poročilu je Marsič podal pregled opravljenih aktivnosti pokrajinskega odbora v triletnem mandatu. Odbor je od samega začetka usmeril svoje delo v pomladitev pokrajinskega vodstva, v povezovanje in spodbujanje sodelovanja med včlanjenimi ustanovami, v utrditev slovenske prisostnosti v mestnem središču ter v vsestransko skrb za članstvo. Podčrtal je, da je bilo tudi uveljavljanje zaščitnih norm, vidna dvojezičnost in koriščenje pravic, ki jih predvidevajo zakoni, glavna skrb SKGZ, zato je v okviru krovne organizacija nastala pravno-posvetovalna delavnica.
Posebej je izpostavil prizadevanja pokrajinskega odbora za ureditev nekaterih odprtih vprašanj, ki že več let čakajo na dokončno rešitev: ureditev Stadiona 1. maj pri Sv. Ivanu, vrnitev naši skupnosti tamkajšnjega Narodnega doma, pridobitev novih prostorov v Narodnem domu v Ul. Filzi ter vprašanje nekdanjega begunskega naselja na Padričah. Specifično glede Stadiona 1. maj je Marsič poudaril željo in prizadevanja SKGZ, da bi ta struktura postala primarna ustanova Slovencev v Italiji. Strateška pozicija v mestu in bližina slovenskih višjih srednjih šol bi morala biti zadostna razloga, da bi se vse manjšinske komponente odločno zavzele za izdelavo vzdržnega projekta za Stadion, ki bi lahko postal sodobno in vabljivo središče na voljo slovenski šolski populaciji za najrazličnejše dejavnosti – je med drugim zapisal v svojem poročilu. Pozitivno je ocenil tudi skorajšnje odprtje novega Tržaškega knjižnega središča in povabil prisotne, da postanejo redni odjemalci nove knjigarne.
Glede reforme krajevnih uprav, ki buri duhove tudi v naši skupnosti, je Marsič predlagal umestitev stalnega omizja županov, ki naj proučijo vse učinke reforme na slovensko manjšino in izdelajo skupno strategijo.
Pozdrave je kongresu prinesel tržaški župan Roberto Cosolini, ki je podčrtal pomen zglednega sodelovanja slovenske manjšine z občinsko upravo. Kot primer dobre prakse je omenil festival Slofest, ki ga bo letos septembra že drugič organizirala Zveza slovenskih kulturnih društev. Tržaški župan se je zaustavil tudi pri reformi krajevnih uprav in jasno povedal, da bodo statuti in pravilniki nastajajočih združenj občin upoštevali slovensko manjšino in zaščitni zakon. Povedal je, da bodo vsi temeljni dokumenti predvideli široko soglasje županov (štiri na šest), kar predstavlja za slovensko manjšino pomembno varovalko tudi v primeru političnega preobrata v tržaški občinski upravi.
V svojem posegu je deželni predsednik SKGZ Rudi Pavšič izpostavil dejstvo, da je pot dialoga, ki je ves čas spremljala delovanje in izbire krovne organizacije, rodila pomembne rezultate. Pomembno je predvsem, da se na tem nivoju nadaljuje in da se uresničijo misli, ki so privedle do tega, da so pred petimi leti trije državni poglavarji Italije, Slovenije in Hrvaške prišli v Trst in se med drugim srečali tudi v Narodnem domu.
Po mnenju Pavšiča potrebuje slovenska manjšina impulze optimizma in jasno vizijo za prihodnost. Potrebuje propozitivne pobude, zaradi katerih se bomo Slovenci čutili enakovredne predvsem v Trstu. V tem smislu je bil deželni predsednik mnenja, da je treba storiti vse, da bi ob kulturnih pobudah celovito razvili tudi mladinsko-športno dejavnost v okviru Stadiona 1. maj.
Rudi Pavšič je pozitivno ocenil kadrovske spremembe v vodstvih SSO in SSk in izrazil prepričanje, da so dani boljši pogoji za konkreten dialog med manjšinskimi komponentami.
Pozdrave in voščila so kongresu posredovali miljski župan in pokrajinski tajnik Demokratske stranke Nerio Nesladek, repentabrski župan in pokrajinski tajnik stranke Slovenska skupnost Marko Pisani, župan občine Dolina Sandy Klun, županja občine Zgonik Monica Hrovatin in pokrajinski predsednik SSO Igor Švab. V mestoma živahni razpravi so posegli Barbara Ferluga, Igor Kocijančič, Bruno Počkaj, Walter Stanissa in Jure Kufersin.
Kongres, ki ga je vodil Andrej Marušič, je imenoval pokrajinske delegate za deželni kongres SKGZ, ki bo 17. oktobra 2015 v Gorici, ter pokrajinske kandidate za nov Deželni svet krovne organizacije.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst