fallback-thumbnail

Podpora videmskih odborov SKGZ in SSO prizadevanjem staršev otrok in osebja šole

PRIMORSKI DNEVNIK, 17. junija 2010

ŠPETER – Otroci, učenci in dijaki špetrske dvojezične šole so letošnje šolsko leto zaključili v začasnih prostorih, saj so se morali 5. marca zaradi varnostnih razlogov posloviti od svojega dolgoletnega sedeža. Od takrat so minili praktično že trije meseci in pol, primerne rešitve za naslednja leta pa še vedno ni videti, čeprav so se v tem obdobju zvrstila številna institucionalna srečanja. Zadnje je bilo na sporedu v torek na videmski prefekturi, pristojne uprave pa spet niso ničesar odločile, kar je povzročilo val ogorčenja med starši in učnim osebjem dvojezične šole, ki se že dolgo zavzemajo za rešitev prostorskih težav in so med drugim že predstavili svoje konkretne predloge. Staršem, osebju in vodstvu šole so medtem izrazili svojo podporo videmska odbora krovnih organizacij SKGZ in SSO skupaj s slovenskimi društvi, ki delujejo v videmski pokrajini. Predstavniki krovnih organizacij se strinjajo, da bi morala šola ostati v Špetru, ki je kot njen sedež naveden tudi v zaščitnem zakonu za slovensko manjšino. SKGZ in SSO sta starše tudi pohvalila, ker so se v težkih trenutkih izkazali s svojim konstruktivnim odnosom in se izognili politični instrumentalizaciji problema, razumeta pa tudi njihovo odločitev, da bodo po dobrih treh mesecih zavlačevanj demonstrirali. Krovni organizaciji jih bosta pri tem podprli. Videmski SKGZ in SSO izražata tudi začudenje, da še vedno ni prišlo do rešitve na institucionalni ravni. Zahvaljujeta se sicer državnim in deželnim oblastem, ki so že 22. aprila zagotovile sredstva za popravilo starega poslopja, opozarjata pa tudi na odgovornost, ki jo imata pri reševanju problema dvojezične šole Pokrajina Videmin predvsem špetrski župan, ki mora po zakonu omogočiti vsem otrokom, da sledijo pouku. V Špetru je šolskih zgradb dovolj, da bi lahko tam sprejeli vseh 220 otrok dvojezične šole in njihove učitelje. Krovni organizaciji sta tudi kot nerazumljivo označili zadržanje profesorskega zbora nižje srednje šole Dante Alighieri iz Špetra. Če je do ustanovitve dvojezične nižje srednje šole na italijanski šoli bilo dovolj prostora za tri paralelke in različne laboratorije, kako je mogoče, da zdaj, ko imajo le dve paralelki, ni prostora za dijake dvojezične šole, se sprašujejo predstavniki krovnih organizacij. Profesorski zbor italijanske šole pa zagotavlja, da se vse učilnice redno uporabljajo in da bi bili njihovi dijaki prikrajšani, če bi tri odstopili dvojezični šoli. Razumejo sicer težave dvojezične šole, mislijo pa, da jih je treba rešiti, ne da bi prizadeli pravice drugih dijakov. Starši dijakov dvojezične nižje srednje šole pa so medtem v odprtem pismu pozvali starše dijakov špetrske italijanske nižje srednje šole, naj jim priskočijo na pomoč in omogočijo začasno sobivanje vseh dijakov v Špetru. (NM)

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst