dobrila-ksenija

Podpis dekreta za financiranje štirih členov zaščitnega zakona

 

Deželna predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je iz ministrstva za ekonomijo in finance prejela sporočilo o podpisu dekreta za financiranje štirih členov zaščitnega zakona (3., 8., 16. in 21. člen) v višini 10 mio evrov, ki so bili – po informacijah iz ministrstva – že nakazani deželi FJK. Dejstvo, da finančna sredstva niso bila niti za malenkost okrnjena, je zelo pomembno tudi glede na splošno krčenje finančnih dotacij, ki so jih doživele številne postavke državnega proračuna; pomislimo samo na težave, s katerimi so se morali v tem smislu soočati predstavnik italijanske manjšine in nenazadnje predstavniki ezulskih organizacij. Vse to potrjuje in dokazuje, kako pomembno delo je opravila slovenska poslanka Tamara Blažina pred nekaj leti, ko je s pomočjo levosredinske parlamentarne večine in tedanje namestnice ministra za finance Paole De Micheli spremenila člen o financiranju slovenske manjšine. S tistim dejanjem je bila vsota sredstev povečana na 10 mio evrov, bilo je dokončno in sistemsko urejeno vprašanje financiranja in tovrstna postavka sedaj ni več podvržena vsakoletnemu določanju vsote v državnem proračunu. Nenazadnje pa je tudi pomembno, da je prešla pristojnost o porazdelitvi sredstev glede omenjenih štirih členov zaščitnega zakona od finančnega ministrstva na deželo FJK tudi zaradi sodelovanja deželne posvetovalne komisije.

Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila izraža svoje zadovoljstvo, ker je bil dekret podpisan in sredstva tudi že nakazana, kar pomeni da bodo deželni uradi lahko sprožili vse potrebne postopke za dodelitev finančne dotacije predvsem 16. člena, ki je za našo organizirano skupnost najbolj pomemben, v kolikor od tega odvisi dejavnost vseh naših primarnih ustanov in posledično članic kulturnih in športnih zvez. Letošnja novost naj bi bil tudi nov pravilnik, na podlagi katerega so bili posredovani in predlagani deželnemu odborniku točno določeni kriteriji za ocenjevanje dela in posledično finančne nagrade za naše organizacije. To bo lahko predstavljalo zanimiv izziv za našo razvejano dejavnost, saj bodo na takšen način kakovostni in inovativni oprijemi pridobili zasluženo finančno priznanje. Predsednica SKGZ je prepričana, da imamo kot narodna skupnost dobre predpogoje za uspešen razvoj naših dejavnosti, zelo pomembno pa bo vedno bolj sinergično in kooperativno delovanje ustanov na podlagi točno določenih programskih smernic in dogovorjene strategije. Dobrilova tudi apelira na deželno odborništvo, da v čim krajšem času porazdeli rimska finančna sredstva za slovensko manjšino in s tem omogoči redno delovanje naših organizacij, ne da bi bile te primorane plačevati dodatne stroške za bančna posojila.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti