55374b33dcb07.JPEG

Podminister za notranje zadeve Filippo Bubbico s predstavniki slovenske narodne skupnosti

Podminister za notranje zadeve Filippo Bubbico, ki je v Renzijevi vladi tudi pristojen za vprašanja narodnih manjšin, je predsinoči sklenil intenziven delovni obisk v Furlaniji Julijski krajini na dvourni delovni večerji s predstavniki slovenske narodnostne skupnosti na Goriškem. Obisk je bil priložnost za neposredno spoznavanje problematik te skupnosti, s posebnim poudarkom na dveh aktualnih problemih. Oba sta posledica varčevalne politike, ki zaznamuje današnji čas in neposredno ogroža šibkejše družbene subjekte, kakršen je po eni strani Primorski dnevnik, po drugi strani pa so v velikih težavah tudi manjše občinske uprave na manjšinskem zgodovinskem naselitvenem teritoriju, ki so doslej bile pomemben dejavnik samozaščite in upravne avtonomije, ta vloga pa je pod pritiskom varčevalno nastrojenih reform vse bolj ogrožena.
Ura večerje je pravzaprav bila že krepko mimo, ko se je podminister Bubbico pripeljal pred goriški Trgovski dom, kjer so ga čakali predstavniki slovenske narodne skupnosti: Rudi Pavšič in Walter Bandelj za SKGZ in SSO, župani treh slovenskih občin Alenka Florenin, Franka Padovan in Fabio Vizintin, predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila, predsednica slovenske konzulte pri goriški občini Majda Bratina, predsednik Dzp-Prae Bojan Brezigar in številni novinarji slovenskih in italijanskih medijev. Pereča problematika priseljencev je obremenila njegov delovni dan in povzročila zamik v poteku obiska, ki ga je poslanka Tamara Blažina pripravila predvsem z namenom, da bi vladni predstavnik spoznal utrip slovenske prisotnosti.
S tem ga je v Trgovskem domu seznanil Livio Semolič, ki je Bubbicu predstavil zgodovino in pomen te stavbe za goriške Slovence, v nekaj zamahih skozi njeno stoletno zgodovino pa tudi različna obdobja, ki jih je tukajšnja skupnost doživljala skozi burno 20. stoletje, vse do današnjih dni, ko dom ponovno pridobiva vlogo ne samo stičišča goriških kultur temveč tudi kovnice čezmejnega sodelovanja s pisarno Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki v njem nadgrajuje projekte za skupni razvoj, na primer na področju turizma in zdravstva.
Na delovni večerji je kot rečeno sledila poglobitev problematik krajevnih uprav in Primorskega dnevnika. Trije slovenski župani Doberdoba, Sovodenj in Števerjana so podministra Bubbica seznanili s problemi, ki jih doživljajo v vlogi javnih upraviteljev. Po eni strani gre za splošno problematiko majhnih občin in vprašanja njihove realne avtonomije v trenutku, ko je finančnih sredstev za samostojno delovanje vse manj, po drugi strani, so podčrtali, pa ti problemi dobivajo še posebno valenco na manjšinskem naselitvenem ozemlju, kjer je upravna avtonomija nepogrešljiv dejavnik zaščite manjšine in predpogoj za njen pozitiven doprinos celotni družbeni skupnosti. Podminister je spomnil na lastne upraviteljske izkušnje in izrekel prepričanje, da mora centralna oblast posvečati največjo pozornost in skrb krajevnim upravam in se je obvezal, da bo v tem smislu posredoval pri vladi.
Drugo posebno pereče vprašanje za manjšino zadeva obstoj in bodočnost Primorskega dnevnika v sklopu reforme založništva, ki jo je napovedala vlada in v okviru katere naj bi, po zagotovilih podtajnika za vprašanja založništva Luca Lottija, ločeno obravnavali problematiko manjšinskih dnevnikov. Tu se postavljata dva problema, je Bubbicu povedal predsednik uprave našega dnevnika Bojan Brezigar: kdaj bo prišlo do reforme in koliko sredstev bo odmerjenih za manjšinski tisk. Glede prvega je za Primorski dnevnik življenjskega pomena, da bo reforma sprejeta čim prej in da stopijo nova pravila v veljavo najkasneje s prihodnjim 1. januarjem, znesek finančnih sredstev pa naj bo tak, da zagotovi možnost obstoja manjšinskemu dnevniku.
Bubbico je vzel na znanje ta pričakovanja in z njimi soglašal, četudi ne sodijo v sklop pristojnosti notranjega ministrstva, je pa povedal, da je že po zadnji seji manjšinskega omizja pri ministrstvu pisal podtajniku Lottiju in ga opozoril na specifične potrebe slovenskega dnevnika.
Poslanka Tamara Blažina je ob koncu intenzivnega delovnega obiska in razgovora z resnično prijetnim sogovornikom izrazila zadovoljstvo, da je kljub pritisku aktualne problematike priseljevanja podminister Filippo Bubbico imel priložnost srečati predstavnike manjšine in slovenske občinske upravitelje, kar naj bi pripomoglo k boljšemu poznavanju stvarnosti Slovencev v Italiji in k reševanju odprtih vprašanj v okviru manjšinskega omizja na ministrstvu.
M.M.
(Primorski dnevnik, 22. aprila 2015)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti