fallback-thumbnail

Podjetje Insiel končno opremljeno za pisanje slovenskih imen in priimkov v javnih dokumentih

Podjetje Insiel, ki skrbi za deželni elektronski informativni sistem, se je končno opremilo za popolno udejanjanje 7. člena zaščitnega zakona (Pripadniki slovenske manjšine imajo pravico, da sta njihovo ime in priimek v vseh javnih aktih pravilno natisnjena ali napisana s slovenskimi pravopisnimi znaki. Pravico do poimenovanja, do znakov in napisov v slovenskem jeziku imajo tako slovenska podjetja kot druge pravne osebe in slovenske inštitucije, ustanove, združenja in fundacije.) To je pomembna novost, ki jo je sporočil predsednik Simone Puksic vodji pravno-posvetovalne delavnice Semoliču na sestanku, na katerem sta predsednik Insiel-a in deželni tajnik SKGZ monitorirala delo, ki je bilo opravljeno po soočanju izpred nekaj mesecev.
Na prvem srečanju je Semolič opozoril predsednika Insiel-a na nerešeno vprašanje uporabe šumnikov v računalniškem sistemu dežele FJK, s posebnim poudarkom na zapisovanje teh glasov na raznovrstnih zdravstvenih potrdilih in dokumentih. Pravno-posvetovalna služba SKGZ je temu vprašanju posvetila kar nekaj sestankov, na katerih je bila izpostavljena potreba, da se tovrstna problematika mora urediti še posebno na ravni dežele FJK, ki bi morala biti dodatno pozorna na pravice slovenske manjšine. Predsednik Puksic je takrat priznal, da je zadeva dokaj kompleksna zaradi nehomogenosti celotnega računalniškega sistema. V tem okviru se predvsem na področju zdravstva uporablja različna računalniška programska oprema, zaradi česar je prilagajanje zapisovanja šumnikov na vseh ravneh zdravstvenega sistema kompleksen in dolgotrajen proces. Prav na ta problem se je v teh mesecih osredotočilo podjetje Insiel in, kot je Puksic povedal Semoliču, je prišlo do rešitve: znotraj Deželnega zdravstvenega računalniškega sistema Insiel so v celoti spremenili platformo registra Anagrafe Sanitaria in s tem presegli dosedanje tehnološke omejitve, kar omogoča zapisovanje strešic na vseh zdravstvenih potrdilih. Nova aplikacija že deluje v marsikaterem zdravstvenem okrožju in bo v teku poletja pokrila celotno deželno ozemlje.
Družba Insiel je torej opravila svoje in v tem smislu se je vodja pravno-posvetovalne delavnice Semolič tudi zahvalil predsedniku Puksicu za pozitiven razplet dolgoletnih težav. Sedaj bo na vrsti še vsedržavna služba Sogei, ki deluje pod okriljem Ministrstva za Ekonomijo in Finance in upravlja s podatki in seznami vseh koristnikov zdravstvenih storitev. Problem bo torej lahko dokončno rešen na vseh nivojih z usposobitvijo nastajajoče vsedržavne platforme Anagrafe nazionale assistiti , s katero bo deželna Insiel neposredno komunicirala pri prenosu podatkov na relaciji dežela-država in bo zato morala tudi slednja predvideti uporabo šumnikov, da ne bo prišlo do zapletov.
S tem vprašanjem in s problemom vsedržavnega programa digitalizacije javne uprave nasploh se že kar nekaj časa ukvarja poslanka Tamara Blažina, ki je s tem v zvezi opozorila tako pristojno ministrico Madio kot tudi generalno direktorico Agencije za prihodke Rossello Orlandi, s katero se je tudi srečala.
Mimo vseh dosedanjih zapletov pa se stvari korak za korakom rešujejo, navkljub večplastni kompleksnosti vprašanj. Kot je predsednik Puksic zagotovil deželnemu tajniku SKGZ Semoliču, želi deželno podjetje Insiel postati referenčna točka pri udejanjanju 7. člena zaščitnega zakona in v sodelovanju z nastajajočim uradom za dvojezičnost pri deželnem odborništvu za manjšine delovati tudi v sodelovanju z ostalimi ustanovami v skrbi za ustrezno dvojezično poslovanje javne uprave.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte