fallback-thumbnail

Perspektive upravljanja kraškega teritorija: katere so možne alternative nekdanji Kraški gorski skupnosti?

Različni odzivi, ki so v teh dneh spremljali vest o črtanju možnosti obnove nekdanje Kraške gorske skupnosti iz zakona o goratih območjih, kličejo vso našo skupnost in še posebej javne upravitelje ter stanovske organizacije k resnemu razmisleku o perspektivah, ki se nam ponujajo v zvezi s smotrnim in učinkovitim upravljanjem kraškega teritorija na Tržaškem in Goriškem. SKGZ je podpirala prizadevanja županov, ki so enotno zahtevali obnovitev KGS. Stvari so na Deželi šle v drugo smer in do zaključka zakonodajne dobe po vsej verjetnosti ne bo več časa, da bi se spremenilo na bolje. Zato bo SKGZ priredila okroglo mizo o perspektivah upravljanja kraškega teritorija, na katero bo povabila deželne javne upravitelje, župane in stanovske organizacije. Cilj pobude je, da skupaj razmislimo o možni korakih pred zaključkom deželne zakonodajne dobe. Okrogla miza bo tudi priložnost, da skupaj sprožimo novo strategijo, ki naj jasneje začrta smer dela v prid kraškega teritorija in ljudi, ki na njem delajo in živijo. Javna okrogla miza v priredbi SKGZ bo v sredo, 20. februarja, na Tržaškem. Točen kraj in ura bosta javljena v prihodnjih dneh.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti