people

PEOPLE - Najprej ljudje...

 

 

Slovenska kulturno-gospodarska zveza skupaj s številnimi organizacijami v deželi FJK deli zaskrbljenost

zaradi vse bolj nevarnega širjenja strahu, sovraštva, nestrpnosti, rasizma, fašizma, predsodkov in drugih

oblik družbenega izločevanja, ki obremenjujejo sožitje ljudi, izrinjajo zaupanje in pozitivne medčloveške odnose.

Vrednote kot so mir, sožitje, brezpogojno spoštovanje življenja, pravičnost, solidarnost in enakopravnost

so temelji, na osnovi katerih želimo graditi našo družbo.

Zato vabimo vse pripadnike naše narodne skupnosti, državljanke in državljane ter organizacije civilne družbe,

da se množično udeležijo shoda v Trstu, v soboto 13. aprila ob 15.30. Stopimo skupaj in podprimo načela

strpnosti, spoštovanja, razumevanja in dialoga.

Včlanjene organizacije, ustanove in društva vabimo, da se pridružijo pobudnikom tako, da pišejo

na e-naslov primalepersonefvg@gmail.com

Vljudno prosimo, da delite naprej vabilo k udeležbi.
 

Povezane objave

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu na obisku pri Slovencih v Italiji
V Rimu se je sestalo vladno omizje za slovensko manjšino
Predstavništvo Slovencev v Italije pri predsedniku vlade Robertu Golobu