fallback-thumbnail

Pavšič in Štoka pisala predsedniku Tondu glede novinarskega osebja v informativnih strukturah FJK

Predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO, Rudi Pavšič in Drago Štoka, sta v teh dneh pisala predsedniku deželne vlade FJK Renzu Tondu in ga opozorila na stanje novinarskega osebja, začasno zaposlenega znotraj informativnih struktur deželnega odbora in sveta. Trije novinarji – dva sta po rodu manjšinca, tretja pa italijanske narodnosti z znanjem slovenskega jezika – so bili izbrani in so nastopili v službo po javni selekciji, na katerem je bilo potrebno dokazati tudi znanje manjšinskih jezikov, kot sta slovenščina in nemščina. “Menimo” – dodajata Štoka in Pavšič – “da bi jih bilo primerno ohraniti v rednem delovnem odnosu, ker so zapolnili očitno vrzel v pristojnostih obeh redakcij Dežele. Gre namreč za profesionalne profile znotraj obeh informacijskih struktur, v kolikor so ti novinarji edini, ki trenutno znajo, poleg rednega novinarskega dela, izdelati tudi televizijske oddaje (kot v primeru “Consigliando”, dvotedenske oddaje deželnega sveta), pisati v nemščini in slovenščini tiskovna sporočila za deželni odbor (sporočila, ki so objavljena na spletni strani Dežele) in dnevno pregledovati slovenske dnevnike, ki izhajajo tako v Italiji kot v Sloveniji. Osebje s tovrstnim znanjem in izkušnjami, ki je še dodatno dopolnilo svoje pristojnosti s triletno izkušnjo znotraj vaših redakcij, je po našem mnenju vir, ki ga je dobro upoštevati in ohraniti v rednem delovnem odnosu. Vse to bi bil dodaten in nedvoumen znak pozornosti do manjšin in njihovih jezikov, tako kot tudi potrditev mednarodne usmerjenosti Furlanije Julijske krajine. Znotraj geopolitičnega konteksta, v katerem deluje Furlanija Julijska krajina, lahko prisotnost manjšin nedvoumno pripomore k rasti evropeistične in mednarodne zavesti naše Dežele, katera stremi k vedno boljšim odnosom s sosednjimi državami”, zaključujeta predsednika SKGZ in SSO.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti