fallback-thumbnail

Pavšič in Gabrovec na pogovoru s konzulom Šušmeljem

V četrtek dopoldne je predsednik SKGZ Rudi Pavšič v spremstvu deželnega tajnika organizacije Igorja Gabrovca obiskal generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu Jožeta Šušmelja (pogovora se je udeležila tudi konzulka Tanja Mljač). Srečanje sodi v širši niz pogovorov s političnimi in institucionalnimi predstavniki tako v Italiji kot v matični domovini.
Pavšič in Gabrovec sta že uvodoma podala oceno zdajšnjega položaja v manjšini in prikazala stanje odnosov znotraj nje, ki jih po mnenju SKGZ označuje prevelika napetost. V tem smislu sta predstavnika SKGZ izrazila potrebo, da pride do splošne umiritve predvsem v tonih dialektičnega soočenja, ki prevečkrat zdrsnejo pod ravnjo sprejemljivosti. Glede stikov s Slovenijo so bili posebej poudarjeni dobri odnosi, ki jih krovna organizacija ima z vladnim uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi Zorko Pelikan, in s pristojno parlamentarno komisijo, ki ji predseduje Janez Kramberger. Kar zadeva institucionalne odnose matica-zamejstvo pa SKGZ ponovno izraža željo in pričakovanje, da bi pristojni organi upoštevali pluralnost v manjšini, kar bo preprečilo napetosti in nesoglasja. Na srečanju na konzulatu je tekla beseda tudi o uresničevanju zaščitnega zakona kot tudi o bližnjih upravnih volitvah. Beseda je tekla tudi o problemih znotraj manjšinske organiziranosti ki jih gre reševati soglasno. S tem v zvezi bo SKGZ stopila v kontakt z vsemi manjšinskimi komponentami civilne in politične družbe, da bi čimboljše uskladila in se dogovorila o reševanju tistih vprašanj, ki so skupnega manjšinskega interesa. Predstavnika SKGZ sta potrdila pomen, ki ga za celotno našo skupnost predstavlja sodelovanje obeh krovnih organizacij. „Sodelovanje znotraj manjšine je za SKGZ prioritetnega pomena in bomo zato v to še naprej prepričano in vztrajno vlagali največji napor tudi v vidiku srednjeročne možnosti, da pride no ustanovitve enotne organizacije slovenske civilne družbe v FJK,“ je konzulu Šušmelju zagotovil predsednik SKGZ Rudi Pavšič. Tak dosežek bi, po mnenju SKGZ, gotovo bistveno prispeval k utrjevanju notranje povezanosti manjšinske skupnosti in povečal njeno sposobnost odgovarjanja na vse bolj zahtevne izzive prihodnosti.

Povezane objave

FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst
Iz Čedada odločen poziv za dvojezično šolstvo