zastava-RS

Pavšič in Bandelj pisala Dobrili

 

 

 

Predsednika krovnih organizacij Rudi Pavšič, SKGZ, in Walter Bandelj, SSO, sta predsednici Inštitucionalnega paritetnega odbora za probleme slovenske manjšine Kseniji Dobrila posredovala predlog, da bi na eni od naslednjih sej Paritetnega odbora obravnavali vprašanje zastave slovenske narodne skupnosti v FJK.

V nadaljevanju pisma pišeta: “Pri tem se sklicujeva na 10. člen zaščitnega zakona, ki pravi, da je v seznamu določenih občinah, delih občin ter krajih in ustanovah, ob italijanskem predvidena raba slovenskega jezika na napisih javnih uradov, na uradnih papirjih in na splošno na vseh javnih napisih kot tudi na praporih. Ta določila se uveljavljajo tudi pri toponomastičnih napisih in pri cestnih oznakah. V tem smislu sta pomembna tudi 7. člen zaščitnega zakona 38/2001 in 6. člen deželnega zakona št. 27 z dne 27. novembra 2001.

Smatrava, da v ta seznam sodi tudi zastava slovenske narodne skupnosti v FJK, kot to velja za druge manjšine v Evropi, tudi za italijansko narodno skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem.

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij menita, da bi morala biti zastava naše narodne skupnosti ista, ki je uradno veljavna za Republiko Slovenijo. Troje zastav, Republike Italije, Republike Slovenije in Evropske unije bi torej najbolje predstavljalo prisotnost in narodno pripadnost Slovenk in Slovencev v FJK.”

 

Trst, 19. junija 2018

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti