clani-paritetnega

Paritetni odbor na polovici poti

 

 

Skupščina slovenskih izvoljenih predstavnikov izbrala tri člane

TRST – Paritetni odbor za vprašanja Slovencev v Italiji je včeraj dobil še tri člane. Izvolila jih je skupščina slovenskih izvoljenih predstavnikov v občinskih svetih Goriške, Tržaške in Videmske. Goriško bo zastopal občinski svetnik v Gorici David Peterin, Tržaško svetnik občine Repentabor Marko Pisani, Videmsko pa občinski svetnik v Špetru Nino Ciccone. Postopek imenovanj v paritetni odbor je zdaj na polovici poti. Odbor ima danes deset članov, zaživel pa bo, ko jih bo dobil še deset: štiri člane bo morala imenovati vlada v Rimu, šest pa vlada FJK.

Slovenske izvoljene predstavnike iz Goriške, Tržaške in Videmske – prišlo jih je 38 – je včeraj v dvorani deželnega sveta sprejel s pozdravom »Dober dan, buongiorno« predsednik sveta Piero Mauro Zanin. Izpostavil je vlogo manjšine v sodelovanju med narodi na tukajšnji meji. Za zgled sodelovanja je postavil priprave Nove Gorice in Gorice na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture ter prizadevanja čezmejnih Brd za vpis v Unescov seznam. Zbranim je uspešno delo zaželel tudi deželni svetnik Diego Bernardis, predsednik pete svetniške komisije, ki je pristojna za manjšine in »bo stala paritetnemu odboru ob strani«. Preden je zasedanje stopilo v živo, je deželni svetnik Igor Gabrovec zbrane pozdravil tudi v imenu še drugega slovenskega svetnika, Danila Slokarja, predvsem pa poudaril, da je «skup­ščina slovenskih izvoljenih predstavnikov zaradi odsotnosti drugih oblik manjšinskega predstavništva najvišji trenutek demokratične zastopanosti naše narodne skupnosti, zato gre vlogo te skupščine ovrednotiti pri obravnavi aktualnih vprašanj«. Napovedal je tudi skorajšnji začetek priprav na deželno konferenco o zaščiti Slovencev.

Poudarek o vlogi skupščine je še nekajkrat odmeval med potekom včerajšnjega zasedanja, ki sta ga vodila ravno Gabrovec in še Alenka Vazzi, soglasno izbrana za predsednika in tajnico včerajšnje skupščine. Na dnevnem redu sta bili samo dve točki – izvolitev treh članov paritetnega odbora in nadomestnega člana za Videmsko v deželni posvetovalni komisiji za Slovence. Kar zadeva prvo točko, so do četrtkovega roka pri sekretariatu deželnega sveta prejeli kandidature Nina Cicconija za Videmsko, Davida Peterina za Goriško in Marka Pisanija za Tržaško. Glasovanje bi verjetno minilo brez posebnih emocij, ko ne bi za polemični uvod poskrbel Boris Gombač, občinski svetnik v Dolini. Zahteval je, da se trije kandidati predstavijo, predvsem pa da se opredelijo do 15. in 19. člena zaščitnega zakona – torej do glasbenega šolstva in ustanovitve sekcije konservatorija ter vračanja Narodnega doma v Trstu in Trgovskega doma v Gorici. Predsedujoči ga je opozoril, da skupščini ni poverjena naloga, da se loteva vsebinskih vprašanj, je pa vseeno povabil kandidate, naj se predstavijo. Večini je bil neznan zlasti Ciccone. O sebi je povedal, da je iz Špetra, kjer je bil zaposlen na italijanski šoli, dragocene upraviteljske izkušnje pa si je nabral tudi kot podžupan v upravi Brune Dorbolò. Zdaj je upokojenec, pri srcu pa mu je predvsem mladina, ki se izobražuje na špetrski dvojezični šoli in za katero v Benečiji danes ni prihodnosti. »Združimo moči in pripravimo globalni načrt za razvoj tamkajšnjih občin,« je pozval prisotne. Peterin, šolnik in že drugi mandat opozicijski svetnik v Gorici, se je zavzel, da bi se skupščina slovenskih izvoljenih predstavnikov sestajala in se izrekala o aktualnih vprašanjih. Pisani pa se je navezal na svoje županovanje in izjavil, da bo »z enako resnostjo in zavzetostjo zastopal interese naše skupnosti v paritetnem odboru«.

Sledile so volitve: Nino Ciccone je zbral 33 glasov, David Peterin 31, Pisani 33 glasov. Cicconija so z 38 glasovi imenovali tudi za nadomestnega člana v deželni posvetovalni komisiji.

Trojica se je pridružila sedmerici, ki jo je v paritetni odbor že imenoval deželni svet. Dve mesti sta bili namenjeni pripadnikoma slovenske manjšine, pet mest je bilo italijanskih. Izbrana Slovenca sta bila Marco Frandolic in Sandor Tence, italijanska mesta pa so zasedli Elisabetta Pian in Sabrina Morena ter trije Slovenci – Andrea Crismani, Ivo Gherbassi in Livia Lutman. Na vrsti sta še državna in deželna vlada. Rimu pripadajo štirje člani – trije Italijani in en Slovenec -, v palači na Velikem trgu v Trstu pa bodo imenovali šest članov: štirje izmed teh po zakonu pripadajo slovenski manjšini, njihova imena pa bodo izšla iz dogovarjanja s SKGZ in SSO. Med njimi naj bi bila predsednika krovnih organizacij. Če bo rimska vlada upoštevala tudi pričakovanja manjšine, bo v četverici Slovenec Marco Jarc, ki sta ga krovni organizaciji predlagali tudi za predsednika. Rok za imenovanje vseh članov pari­tetnega odbora je sredina avgusta. (ide)

 

Primorski dnevnik, 13. 07. 2019

 

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!