fallback-thumbnail

Okrogla o miza o zajamčenem zastopstvu

Vprašanje zajamčene zastopanosti v izvoljenih javnih skupščinah bo v središču pozornosti okrogle mize, ki jo prireja Slovenska kulturno-gospodarska zveza v torek, 24. oktobra, ob 20.30 v Gregorčičevi dvorani v Trstu. Pri okrogli mizi, ki jo bo vodil deželni predsednik SKGZ Rudi Pavšič, bodo sodelovali še Tamara Blažina, Igor Kocijančič, Marko Marinčič, Mirko Špacapan in Bruna Zorzini. Povod za okroglo mizo je dala razprava, ki se v tem času navezuje na napovedano spremembo deželnega volilnega zakona. Prva točka, ki jo gre osvetliti, je sama vsebina predlagane volilne reforme. Pri tem se postavi vprašanje, kako zagotoviti številčno šibkejši skupnosti, torej manjšini, kot je slovenska v FJK, da je zastopana v deželni skupščini. Glede tega so si pogledi tudi znotraj politične leve sredine dokaj različni in nastopajoči bodo vabljeni, da predstavijo in utemeljijo stališče lastne politične skupine. Zanimivo bo tudi razumeti, kje lahko nastane sinteza stališč v logiki snujoče se demokratske stranke, ki naj bi srednjeročno združila pod isto streho Leve demokrate in Stranko slovenske skupnosti. Že sam nastanek novega subjekta demokratske stranke pa bo nedvomno vplival tudi na razmerja in ravnotežja v celotnem levosredinskem zavezništvu in in koristno bo razumeti, kako na to gledajo predstavniki izrazito levičarskih struj in strank. V razpravo se bo nujno vključil argument odnosov med političnimi strankami, za katere se opredeljujejo Slovenci, in vladnimi institucijami v Sloveniji. V tem trenutku je Ssk edina, ki ima zastopnika v novonastalem vladnem svetu za Slovence v zamejstvu. Se s tem ostale komponente strinjajo? Torkova okrogla miza v Gregorčičevi dvorani se zaradi aktualne tematike napoveduje sočna in zanimiva, saj postavlja stranke in vso manjšino pred pomembnimi izzivi, ki bodo nedvomno vplivali na sposobnost in učinkovitost enotnega bodočega nastopanja v izvoljenih telesih.

 

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst