Boljunec - Casa Pound

Obsodba zaradi plakatiranja 2020

Slovenska kulturno-gospodarska zveza se pridružuje splošnemu odobravanju ob obsodbi tržaškega vodje CasaPound Francesca Cluna, ki je leta 2020 z žaljivimi napisi plakatiral Prosvetni dom na Opčinah in občinsko gledališče Franceta Prešerna v Boljuncu.

Na dan spomina na fojbe in eksodus leta 2020 se je na Prosvetnem domu pojavil napis »Partigiani titini infami assassini« (Titovi partizani podleži in morilci). Napis se je pojavil tudi na občinskem gledališču v Boljuncu in na steni avtobusne postaje v Miljah.

Takrat se je Slovenska kulturno-gospodarska zveza pridružila prizadetima društvoma SKD Tabor in SKD France Prešeren in se podala z odvetnikom Marcom Jarcem v tožbo, ki je doživela razplet prejšnji teden.

Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je, ob zahvali odvetniku Jarcu za prizadevanja in uspešno strokovno zastopstvo v postopku, prepričana tudi, da je »ta razsodba vsem nam v spodbudo, da moramo še dalje odklanjati vsako vrsto nasilja in se s pravnimi sredstvi zoperstavljati sovraštvu ter imeti ničelno toleranco do vsake oblike nestrpnosti.«

Odvetnik Marko Jarc je sporočil tudi, da bo obrazložitev sodbe sodnik predložil v roku 45 dni. Od tega roka bodo začeli teči roki za pritožbo, ki jo je odvetnik obsojenca že napovedal. »Odškodnino in odvetniške stroške bo mogoče izterjati, ko bo sodba pravnomočna,« je vpletenim v tožbo sporočil odvetnik Jarc.

V naslednjih tednih se bo tako Slovenska kulturno-gospodarska zveza odločila, ali naj predlaga prizadetima društvoma, da nadaljujeta s pravnim postopkom. Z ene strani je tako po mnenju krovne organizacije pozitivno, da ima storilec mazaških akcij končno ime in priimek. Z druge strani se pa pridružuje odvetnikovemu negativnemu mnenju, češ da »tožilstvo nikakor ni hotelo postopati zaradi oteževalne okoliščine etnične diskriminacije po zakonu Mancino.«

Vest o obsodbi pa je vsekakor spodbudno odmevala v neposredni bližini ustrelitve Pinka Tomažiča in tovarišev. Na Opčinah se je namreč divje plakatiranje pojavilo tudi 14. decembra 2019.

Prav tako je v preteklih dneh pozitivno odmevala novost glede vodenih ogledov Rižarne, ki bodo končno na volju tudi v slovenskem jeziku. Za popravljeno krivico gre zahvala Slovenske kulturno-gospodarske zveze tržaškemu občinskemu svetniku, članu krovne organizacije zgodovinarju Štefanu Čoku.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!