57023c2c94d6c.JPEG

Obe glasbeni šoli sta pripravljeni se vseliti v Trgovski dom

V četrto nadstropje Trgovskega doma na glavni mestni ulici v Gorici bosta skupaj vstopila Glasbena matica in Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel. To je pomembni sklep včerajšnjega zasedanja v Trstu, ki sta ga sklicali krovni organizaciji SKGZ in SSO. Nanj sta povabili predsednika obeh glasbenih šol in goriška pokrajinska predsednika krovnih organizacij, med ostalimi sogovorniki pa zlasti koordinatorja komisije, ki spremlja vračanje Trgovskega doma, Livia Semoliča in predsednico paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Ksenijo Dobrila. Ravno Dobrila je spodbudila krovni organizaciji, naj se čim prej poišče novi uporabnik četrtega nadstropja, saj je direkcija za finance in premoženje pri deželi FJK sporočila, da bo drugače uvedla postopek za vrnitev prostorov agenciji za državno posest, ki je lastnica poslopja. Deželna direkcija bo torej na podlagi včerajšnjega sklepa prejela pismo, ki ga bosta sestavili in podpisali obe šoli, v njem pa bosta izrazili pripravljenost na vselitev v Trgovski dom.
»To je zelo pomemben premik,« je sinoči ocenila Ksenija Dobrila in dodala: »Soočanje je bilo tvorno, pozitivno, potekalo je v izrazito sodelovalnem duhu. Mislim, da bomo prišli do predaje prostorov glasbenima šolama in do njunega sodelovanja, kar odpira pot tudi njunemu skupnemu delovanju. Obeti so zelo dobri.«
»Občutek je dober. Zelo hitro smo se dogovorili. Odslej bo treba sodelovati,« je bil prvi komentar Milene Padovan, predsednice Glasbene matice. »V duhu sodelovanja bo tudi naša šola podpisala uradno prošnjo o prevzemu četrtega nadstropja,« pa je dejal Saša Quinzi, predsednik Centra Emil Komel. Zadovoljstvo je sinoči izrazil tudi Livio Semolič: »Od tega trenutka dalje sta glasbeni šoli za deželo sogovornici glede vseh nadaljnjih postopkov, ki zadevajo obnovo nadstropja: finančnih, operativnih in vsebinskih. Po mojih predvidevanjih bo obnova lahko stekla v trenutku, ko se bodo zaključila prenovitvena dela v pritličju, kamor se bo preselila Feiglova knjižnica. To pomeni na začetku leta 2018. Obe šoli pa se morata zavedati, da četrto nadstropje predstavlja – podobno kot pritličje – velik vsebinski in arhitektonski izziv, ki mu bo potrebno posvetiti največjo možno pozornost, saj bosta obnovljeni nadstropji dali pečat Trgovskemu domu.« (ide)
Primorski dnevnik, 2. aprila 2016

Petkov dogovor med Glasbeno matico in Slovenskim centrom za glasbeno vzgojo Emil Komel, ki sta pripravljena skupaj vstopiti v četrto nadstropje Trgovskega doma v Gorici, sta »blagoslovili« obe krovni organizaciji – Slovenska kulturno gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij. Na njuno pobudo so se predstavniki obeh šol sestali na tržaškem sedežu SKGZ, za mizo pa sta med drugimi sedela Ksenija Dobrila, predsednica paritetnega odbora, in Livio Semolič, koordinator komisije, ki spremlja vračanje oz. oživljanje Trgovskega doma. Njuna komentarja smo objavili včeraj, danes sta na vrsti deželna predsednika krovnih organizacij, Rudi Pavšič (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO). Soglasje med krovnima organizacijama je namreč botrovalo konstruktivni drži glasbenih šol, ki je dokaj hitro »rodilo« dogovor. Morda tudi zato, ker je bilo že takoj na začetku povedano, da je tema srečanja Trgovski dom, ne pa »vozel« sodelovanja ali povezovanja dveh šol. O tem v petek ni bilo razprave. »Že v kratkem se bosta krovni organizaciji sestali z glasbenima šolama, zato da bomo skupaj preverjali nadaljnje korake na poti sodelovanja. Naša organizacija bo vsekakor podprla in zagovarjala odločitev, do katere bosta prišli šoli sami,« je včeraj napovedal Pavšič in pristavil: »Na dlani je, da bosta morali šoli sedaj trenirati na področju sodelovanja. Brez tega ne bo šlo. Skupaj bosta morali pristopiti k projektu Trgovskega doma, kar bo po moji oceni rodilo tudi potrebne odgovore na "večno" vprašanje njunega sodelovanja in združevanja na Goriškem. Nad njima visi tudi Damoklejev meč deželnega roka. Čas je, da ta problem rešujemo na novih osnovah in ne na praksah minulega časa.«
»Ko se bosta šoli vselili v skupne prostore – tako Bandelj -, neko sodelovanje bo moralo biti. Najprej na področju programov in koncertnih sezon, s časom pa – zakaj ne? – tudi v didaktični ponudbi. Vendar ostaja to poglavje odprto. Petkov dogovor je vsekakor korak, ki vodi v pravo smer. Naslednje korake bosta morali spremljati tudi krovni organizaciji, saj ne bomo smeli zamujati rokov v postopkih za obnovo Trgovskega doma. Danes je na deželi levosredinska vlada, kaj bo na prihodnjih volitvah, pa nam ni dano vedeti.«
»Kot nosilki dogovora se bosta morali glasbeni šoli odslej pogovarjati z deželo tudi o vseh naslednjih korakih in postopkih, od načrtovanja do vsebine novih prostorov. Na srečanju sem jima ponudil asistenco krovnih organizacij, saj gre vendar za manjšinsko vprašanje, ki je v interesu celotne naše skupnosti. Zato moramo šolama pomagati in ju spremljati,« je pritrdil Pavšič. »Dejstvo, da sta glasbeni šoli privolili, da skupaj vstopita v Trgovski dom, osmišlja tudi iz vsebinskega vidika obnavljanje in oživljanje tega poslopja,« še ugotavlja Pavšič: »V izjavah predstavnikov obeh šol sem zaznal zelo veliko skupnega. Izrazitih razlik ni bilo niti v ocenjevanju dejstva, da bosta s svojo prisotnostjo dali Fabianijevi palači novo podobo in pečat. Vse to je pomemben premik in verjetno tudi rezultat zdajšnjega časa ter dialoga med krovnima organizacijama, ki se je ponovno začel pred nekaj meseci, in pa plodovitega sodelovanja s predsednico paritetnega odbora. Zelo hitro smo odreagirali na njeno prošnjo, da se čim prej evidentira interesent za četrto nadstropje. In tudi pogledi na druga vprašanja manjšine so zelo podobni. Okoliščina, da bomo imeli v Trgovskem domu dve ustanovi, ki se ukvarjata prednostno z mladimi, bo odlična vizitka za to stavbo, ki stoji na osrednji mestni ulici in se bo zato v njej in ob njej zadrževalo veliko naše mladine. Ko pa bi si v Trgovskem domu glasbeni šoli le razdelili prostore četrtega nadstropja in jih zasedli z lastno dejavnostjo – opozarja Pavšič -, bi to bila izgubljena priložnost. Zbanalizirali bi smisel vračanja v Trgovski dom in izneverili bi se tudi Maksu Fabianiju, ki je sredi mesta uresničil tako ambiciozno palačo.«
»Pred začetkom petkovega srečanja nisem bil ravno optimist. Bal sem se, da dogovora ne bo, da ne bo soglasja zlasti v Centru Komel, saj je okrog tega vprašanja še veliko neznank, na primer finančne narave,« povzema petkove občutke Bandelj in dodaja: »Odločitev o vstopu v Trgovski dom nalaga šolama veliko odgovornost. V tamkajšnjih prostorih lahko uresničita nekaj novega, o čemer se bosta morali sedaj pogovarjati. Kaj bo iz tega, bosta seveda najprej odločala njuna izvršna odbora. Danes smo vsekakor pred pomembnim rezultatom, saj dobro vemo, da nam Trgovski dom daje izredno vidljivost v središču mesta. Glede na težave italijanskega glasbenega šolstva v Gorici in na novo lokacijo slovenskih glasbenih šol bi le-ti lahko postali še zanimivejši tudi za družine italijanskega jezika, ki bi tako prihajale v stik z našo kulturo.« (ide) (Primorski dnevnik, 3. aprila 2016

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti