fallback-thumbnail

Občni zbor Tržaške matice

Podporno društvo Tržaška matica, ki skrbi za del premoženjskega sektorja v okviru Slovenske kulturno-gospodarske zveze, je pred nedavnim imelo letni občni zbor, na katerem so imenovali nove člane upravnega sveta. Na umestitvenem zasedanju tega organa so za predsednika potrdili Marina Marsiča (na sliki), za podpredsednika je bil izvoljen Niko Sirk, za tajnika pa Gorazd Pučnik. Upravitelji Tržaške matice so ocenili delovanje v participiranih družbah (nepremičninska družba Dom, Jadranska finančna družba, družba SIS, ki upravlja Stadion 1. maja, ter Finančna družba KB1909). O podrobnem položaju v teh družbah se bo vodstvo seznanilo na delovnem srečanju z upravitelji zgoraj omenjenih družb, ki bo meseca novembra. Tržaška matica je mnenja, da je v dobi finančne in gospodarske krize treba čim bolj racionalno in gospodarno upravljati ter poiskati najprimernejše načine podpore in pomoči raznolikemu in razvejanemu svetu manjšinske organiziranosti. Posebno pozornost bo treba nameniti številnim sedežem, prosvetnim in kulturnim domovom, ki sodijo v okvir Tržaške matice in Sklada Trinko. Vzdrževanje, obnavljanje in posodabljanje teh struktur zahteva stalne in precejšnje izdatke, ki niso javno financirani v okviru letne pomoči, ki jo manjšini namenjata rimska in ljubljanska vlada. Ta sredstva so namreč namenjena izključno dejavnosti in ne vzdrževanju in obnavljanju sedežev in kulturnih centrov. Zaradi povedanega bo vse bolj potrebno racionalizirati in izboljšati dosedanje mehanizme pridobivanja sredstev, kar bo zahtevalo veliko prizadevanja upraviteljev omenjenih družb in preseganje dosedanjih modelov, da bo Tržaška matica kos zahtevni nalogi. Tam, kjer se da, bo treba tradicionalnim družbenim dejavnostim pridružiti primerne komercialne pobude, da bodo rezultati, tudi s proračunskega vidika, ugodni. Ne gre namreč pozabiti, da v okvir dejavnosti obeh skladov SKGZ (Tržaška matica in Sklad Trinko) sodi več kot šestdeset prosvetnih, kulturnih in športnih domov ter sedežev za druge dejavnosti (številni so tudi sedeži skupnih članic), ki predstavljajo nelahek finančni zalogaj in postavljajo samo krovno organizacijo pred zahtevnimi izbirami.

S tem v zvezi in na podlagi samih reformnih izhodišč, ki jih je sprejel deželni svet SKGZ, bodo pripravili novo platformo, ki bo opredeljevala nadaljne izbire in prioritete. Mednje gotovo sodi skrb za izobraževanje na celotnem deželnem teritoriju. Izkušnje in uspehi Slovika na Goriškem kažejo, da je ta pot uspešna in že ponuja prve konkretne rezultate, menijo pri Tržaški matici.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti