OZ-SKGZ-21.04.2017

Občni zbor SKGZ

V naših organiziranih sredinah beležimo v zadnjih časih zanimive kakovostne premike. Generacijske spremembe v nekaterih vodstvenih organih in inovativni pristopi so osnova za nadaljnji razvoj naše narodne skupnosti. Na tej poti moramo nadaljevati in izkoristiti ugoden finančni položaj ter reformne poteze pri porazdelitvi sredstev. To je osrednja misel, ki je izšla z deželnega občnega zbora SKGZ, ki je potekal v četrtek v Gregorčičevi dvorani v Trstu ob visoki udeležbi včlanjenih organizacij in ustanov.

V svojem poročilu je predsednik Rudi Pavšič posebej obravnaval položaj v naši narodni skupnosti in se izrazil pozitivno glede sodelovanja med krovnima organizacijama in med članicami. Načrt sodelovanja med SKGZ in SSO predvideva ustanovitev treh operativnih jeder na področju uveljavljanja zaščitnih norm in vidne dvojezičnosti, na področju jezika (s predhodno dogovorjeno strategijo) ter na področju izobraževanja in oblikovanja novih vodilnih kadrov. S tem v zvezi je Pavšič pristavili, da je dvotirni sistem preživet. V obdobju, ki ga zaznamujejo različne novosti, mora tudi naša skupnost biti v koraku s časom in nima nobenega smisla tratiti energije v neproduktivnih ločevanjih. Predsednik SKGZ je tudi mnenja, da je treba k oblikovanju novih kriterijev za financiranje primarnih ustanov pristopiti pozitivno, saj predstavljajo sodobnejši način obravnavanja tega vprašanja. Pomembno pa je, da bodo kriterij primerno nastavljeni in se naslanjali na jasih vsebinskih izhodiščih. Predlagano je bilo, da bi pri tem prevzela vidnejšo vlogo deželna posvetovalna komisija, ki mora tudi poskrbeti za nekatere organizacije, ki nimajo še definiranega statusa.

V nadaljevanju se je razprava dotaknila nekaterih tematik, ki neposredno zadevajo celotno manjšinsko gibanje. Poudarjena je bila potreba, da bi predvolilno obdobje vsebovalo več vsebinskih razmišljanj. Predsednik nadzornega odbora Boris Mihalič, ki je predlagal odobritev finančnih dokumentov, je posebej podprl prizadevanja, ki gredo v smer sodelovanja med organizacijami in premagovanja zastarelih dualizmov ter poudaril potrebo po večji solidarnosti in povezovanju. Na letni skupščini so delegati odobrili bilanco in proračun za leto 2017. O finančnem položaju Slovenske kulturno-gospodarske zveze je poročala Dorica Kresevič.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!