obcni-zbor-2019-tumova

Občni zbor SKGZ: obdobje kadrovskih sprememb in vsebinskih izbir

 

 

Slovenska kulturno-gospodarska zveza vstopa v obdobje, ki ga bodo zaznamovale pomembne kadrovske spremembe in nekatere nujne vsebinske izbire, da bo krovna organizacija lahko tudi vnaprej odigravala središčno vlogo znotraj naše narodne skupnosti. Nesporno je namreč, da so tudi v manjšini potrebne določene izbire, ki bodo upoštevale spremenjene družbeno-politično razmere v širšem prostoru.

To je bila osrednja misel občnega zbora SKGZ, ki je potekal v Tumovi dvorani goriškega KBcentra. Deželni predsednik Rudi Pavšič je v svojem poročilu izrazil potrebo po dialogu v manjšini tako znotraj civilne družbe kot tudi v politiki. Če želimo rešiti vprašanja vsemanjšinskega interesa, moramo namreč najti skupen jezik. Kot aktualen primer je Pavšič navedel vprašanje slovenskega zastopstva v italijanskem parlamentu, kjer soliranje ne bo rodilo rezultatov. Bolj kot skupno omizje potrebujemo dialog, željo po sodelovanju in medsebojno spoštovanje.

Pavšič je orisal potek priprav na kongres krovne organizacije, ki bo 9. marca v tržaškem Kulturnem domu in na katerem bodo delegati izvolili novega predsednika. SKGZ se na skupščino pripravlja tudi z vsebinskega vidika: organizirala je dvodnevni programski seminar, izpeljala številna tematska srečanja s članicami v vseh treh pokrajinah in o tem poglobljeno razpravljala tudi na seji Deželnega sveta. Izsledke in izhodišča za razpravo bodo delegati dobili pred kongresom.

Kandidata za predsedniško mesto, Ksenija Dobrila in Igor Kocijančič, se ta teden v Gorici, Čedadu in Trstu soočata s predstavniki članic in njihovimi delegati. Nekaj dni pred kongresom se bosta srečala tudi z novinarji, da obrazložita njun program, pogled na krovno organizacijo in na manjšinsko stvarnost.

Udeleženci občnega zbora so izpostavili potrebo po boljši notranji organizaciji Zveze in uvedbi določenih operativnih izbir. SKGZ ima namreč omejeno število sodelavcev, ki ne morejo meritorno slediti vsem problematikam. Zato je predsednik nadzornega odbora Boris Mihalič naglasil tudi potrebo po okrepitvi kadrovske strukture Zveze, ki se je v zadnjem času zreducirala. Dorica Kresevič je pri orisu obračuna in predračuna razčlenila delovanje SKGZ in nakazala nekatere rešitve za njeno nadaljnje uspešno delovanje. Finančni dokument so  delegati ob koncu zasedanja odobrili.

 

Trst, 20. februarja 2019

 

 

 

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst