jasli-na-krasu

O suplencah v vrtcih in potrebi po jaslih na Krasu

TRST – Na sedežu SKGZ o suplencah v slovenskih vrtcih in potrebi po slovenskih jaslih na Krasu

 

Nujno je jamčiti zgodnje šolanje slovenskih otrok

Vprašanje suplenc v slovenskih ob­činskih vrtcih in potreba po odprtju slo­venskih jasli na Krasu je bila glavna tema srečanja, ki je potekalo včeraj popoldne na sedežu Slovenske kulturno-gospodarske zveze na pobudo tržaških občinskih svetnikov Valentine Repini (DS) in Igorja Švaba (SSk) in ki bo med drugim izhodišče za prihodnji sestanek s tržaškim županom Robertom Dipiazzo.

Srečanja so se udeležili predsednik SKGZ Rudi Pavšič in organizacijski tajnik Marino Marsič, SSO je zastopal pokrajinski predsednik za Tržaško Igor Švab, predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila, ravnatelj slovenskega deželnega šolskega urada Igor Giacomini, predsednika zahodnokraškega in vzhodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze in Marko De Luisa ter ravnatelj Dijaškega doma Gorazd Pučnik.

Sestanek je bil namenjen vprašanju suplenc v slovenskih občinskih vrtcih, saj se že vrsto let dogaja, da občinska uprava pošilja italijansko govoreče pomožno in učno osebje, ko na lestvici ni razpoložljivega slovensko govorečega osebja. Tržaška občinska uprava bo v šolskem letu 2017-2018 povečala število vzgojno-izobraževalnih delavcev z znanjem slovenskega jezika v slovenskih občinskih jaslih in vrtcih z odprtjem dodatnega seznama izven uradne lestvice, na katerega se lahko zainteresirani kandidati že prijavljajo, so povedali. Te rešitve omogočajo, da bodo v letošnjem šolskem letu lestvice okrepljene s slovenskimi suplenti iz dodatnih seznamov, ne gre pa za dolgoročno rešitev, ker je uradna lestvica že vrsto let izčrpana. V zvezi s strokovnim reševanjem tega vprašanja bo ravnatelj slovenskega dežel­nega šolskega urada Igor Giacomini zadevo preučil in pripravil dokument, ki ga bosta občinska svetnika Švab in Repinijeva izročila županu Dipiazzi.

Druga točka na dnevnem redu je zadevala vprašanje odprtja slovenskih občin­skih jasli na Krasu. Beseda je tekla o odklonilnem odgovoru tržaške občinske odbornice za šolstvo Angele Brandi na resoluciji predsednikov zahodnokraškega in vzhod­nokraškega rajonskega sveta Maje Tenze in Marka De Luise, ter o širšem razmišljanju znotraj naše družbe o potrebah, ki so vezane na predšolsko ponudbo. Razvila se je zanimiva razprava, v kateri so vsi udeleženci aktivno sodelovali in prišli do enotnega stališča, ki ima kot cilj vztrajanje pri zahtevi odprtja slovenskih občinskih jasli na Krasu, za katere je župan Dipiazza izrazil politično voljo. Obenem bi lahko v slovenski narodni skupnosti začeli razvijati projekt o zasebnih jasli na Krasu, ki naj bi se odlikovale po kvalitetni in sodobni ponudbi in ki bi omogočale tudi konvencijo z občinsko upravo, kot je že utečena praksa z dijaškim domom Srečka Kosovela.

Vse točke srečanja bodo deležne poglobljenega razmišljanja na delovnem omizju o šolstvu, ki ga pripravljata krovni organizaciji, in predstavljajo dobro osnovo za srečanje z županom Dipiazzo.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst