fallback-thumbnail

O šolstvu na Videmskem

Slovenska kulturno-gospodarska zveza izraža zadovoljstvo ob pobudi Slovenščina naš jezik , ki so jo v Benečiji izpeljali državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru, Planinska družina Benečije in Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. Dejstvo, da bodo odslej imeli obiskovalci dvojezičnega šolskega središča možnost se športno udejstvovati v slovenskem jeziku nadgrajuje vsesplošna prizadevanja med Slovenci na Videmskem, predvsem pri utrjevanja jezika in samem razvoju narodne identitete pri mlajših generacijah beneških fantov in deklet.

Nastalo sodelovanje pomeni tudi vzpodbuda, da se skrb za jezik širi povsod tam na Videmskem, kjer so dani pogoji zanj. Zaradi tega je potrebno storiti nadaljnje korake v smeri širjenja dvojezičnega šolanja še na druga področja videmskega obmejnega prostora.

Nadgradnja šolske in pošolske ponudbe v Benečiji je ob pomembnih drugih kulturnih dejavnostih in delovanju središč, kot je multimedijski muzej SMO, izraz velikih razvojnih procesov, ki so se v teh krajih udejanjili v obdobju po tragičnih dogodkih ob potresu leta 1976.

Ostajajo odprta še nekatera druga bistvena vprašanja, ki bi znala pogojevati nadaljnje uspešne poteze na šolskem, kulturnem in športnem področju naše skupnosti. Gre v prvi vrsti za kritično demografsko sliko in šibke gospodarske perspektive, za katere bi morale nakazati rešitve predpostavljene inštitucije, v prvi vrsti Dežela FJK. Težko se je namreč sprijazniti z dejstvom, da so bile zaman vse dosedanje ogromne energije vložene za dosego zdajšnje stvarnosti v slovenskem organiziranem svetu v Benečiji, ki se znajde v negotovem položaju zaradi določene institucionalne pasivnosti.

Rudi Pavšič, predsednik SKGZ

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!