577f6a88585cf.JPEG

Novosti v okviru Slovenske socio-psihopedagoške službe na Tržaškem in Goriškem

Slovensko socio-psihopedagoško službo bodo na Tržaškem okrepili z dodatnim osebjem oz. urami, medtem ko na Goriškem nameravajo njeno delovanje uokviriti v formalno organizacijsko enoto v okviru goriškega zdravstvenega podjetja. To sta novosti, ki sta izšli iz včerajšnjega srečanja v Trstu med deželno odbornico za zdravstvo Mario Sandro Telesca, socio-zdravstvenim koordinatorjem tržaškega zdravstvenega podjetja Flaviom Paolettijem in deželnim tajnikom SKGZ ter vodjem njene pravne posvetovalnice Liviom Semoličem.
Kot izhaja iz sporočila za javnost, je bila problematika dotacij osebja za socio-psihopedagoško službo na Tržaškem in Goriškem glavni predmet pogovora, na to vprašanje so v preteklosti že večkrat opozarjali tako Semolič kot tudi predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila in Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo Julijsko krajino. V okviru tržaškega zdravstveno-univerzitetnega podjetja tako že deluje operativna enota, ki jo bodo v prihodnje okrepili z dodatnim osebjem. Tako so medicinsko sestro, ki je bila zaposlena s polovičnim delovnim urnikom in je trenutno na neplačanem dopustu, že nadomestili z drugo medicinsko sestro s polnim urnikom. Poleg tega bodo v teku julija okrepili prisotnost psihologa za dodatnih deset ur tedensko, s podjetjem Eutonia, ki nudi usluge na področju fizioterapije in rehabilitacije, pa je tržaško zdravstveno podjetje sklenilo konvencijo, na podlagi katere bodo pacienti, pripadniki slovenske manjšine, imeli na voljo 20 ur logopedije. Za nudenje te usluge je potrebno sodelovanje logopedinje z znanjem slovenskega jezika, kar trenutno predstavlja težavo, saj je tako strokovnjakinjo težko dobiti, vendar sta se podpisnici obvezali najti čim prej rešitev. Ob tem je odbornica Telescova spomnila, da že obstaja dogovor med tržaškim zdravstvenim podjetjem, Občino Trst in šolami s slovenskim učnim jezikom za izvajanje dejavnosti, katerih cilj je promocija zdravja.
Kar se tiče Goriške, so sogovorniki ugotovili, da je na območju, kjer deluje tamkajšnje zdravstveno podjetje, v vsakem okraju že dejaven psiholog z znanjem slovenskega jezika, dalje v Gradišču deluje logoped z znanjem obeh jezikov, v Gorici pa fizioterapevt, ki prav tako lahko posluje v obeh jezikih. Glede tega bo odbornica Telescova zdravstveno podjetje zaprosila, da storitve uokviri v formalno operativno enoto, ki bo skrbela za slovenske otroke in mladostnike.
Sogovorniki so se tudi strinjali, da je potrebno najti primerne rešitve tudi za občine v videmski pokrajini, še zlasti za dvojezično šolo v Špetru, da bi tudi tamkajšnjim mladoletnim pripadnikom slovenske narodne skupnosti zagotovili psihopedagoško pomoč v slovenskem jeziku.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst