4d6f0843d06c0_0

Novogoriški župan Arčon gost SKGZ za Goriško

»Skupaj lahko veliko naredimo.« V tej trditvi je povzeta vsebina besed, izrečenih na sprejemu, ki ga je za novogoriškega župana Mateja Arčona priredila Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) za Goriško. Pogovor z novim županom je potekal v KB centru na Verdijevem korzu in ga je vodil goriški predsednik krovne organizacije Livio Semolič. Ta je najprej čestital gostu za izvolitev, nakar je prišel na dan z vprašanji in željami, ki naj bi rešitve in uresničitev našle ravno v odnosih, ki jih bosta znali vzpostaviti sosednji mesti. Pri tem lahko goriški Slovenci veliko prispevamo in postanemo zanesljiv povezovalni člen, ki dobro pozna in obvladuje ves goriški prostor, je poudaril Semolič. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki raznih članic SKGZ, ki so novogoriškemu gostu predstavili svoja področja delovanja ter nanizali vrsto namigov in predlogov, kako goriški prostor ponovno združiti, zato da bi ga tukajšnji prebivalci – kljub delitvi na dve državi – obravnavali kot enotnega, predvsem pa za svojega. Spregovorili so Rudi Pavšič v imenu deželne SKGZ, Boris Peric za Slovik in Ad Formandum, Karlo Devetak in Igor Pahor o gospodarstvu, županja Alenka Florenin o Sovodnjah in podžupanja Luisa Gergolet o Doberdobu, dalje Aljoša Sosol o EZTS-ju, Igor Komel o Kulturnem domu, Nataša Paulin o Glasbeni matici, Vesna Tomsič o kulturnem utripu in Vili Prinčič o športu; mlade je zastopal David Peterin. Arčon se je najprej zahvalil za sprejem in se pohvalno izrazil o »zamejskih« ustanovah in organizacijah, ker so tudi v nelahkih časih znale ohraniti upornost in požrtvovalnost pri utrjevanju slovenske prisotnosti na Goriškem. Zdaj so se na srečo stvari umirile, nezaupljivost je dobila milejše oblike – tako župan -, stiki med obmejnima občinama pa se dan za dnem utrjujejo in bodo dosegali vse bolj otipljive rezultate. V nadaljevanju sproščenega pogovora so prišli na dan nekateri predlogi o skupnih nastopih, ki bi lahko veliko prispevali h gradnji prijateljstva in sožitja na meji. Le vsestranski dialog bo lahko osnova za razvoj Goriške. (vip)

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!