fallback-thumbnail

Nova pokrajinska vodstva SKGZ

Na pokrajinskih kongresih Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki so potekali v Gorici, Trstu in Čedadu, so delegati članic izvolili nove pokrajinske predsednike in pokrajinska vodstva. V Gorici je bil na čelu krovne organizacije potrjen Livio Semolič, ki bo tako že v četrtem mandatu vodil goriško zvezo. V Trstu je bil izvoljen novinar in književnik Ace Mermolja, v videmski pokrajini pa kulturna delavka iz Rezije Luigia Negro. Potrditev Semoliča pomeni nadaljevanje uspešne in učinkovite poti pri uveljavljanju Slovencev v goriški pokrajini. V prvi vrsti gre za nadaljevanje povezovanja mesta Gorice z bližnjo Novo Gorico in prizadevanja v korist odpravljanja napetosti, ki jih je v teh krajih pustila zgodovina. Krovna organizacija bo na Goriškem delovala tudi kot povezovalec slovenskih upraviteljev na teritoriju ter bo posebej pozorna do izobraževanja in kadrovanja mladih. Kot je predsednik Semolič podčrtal, čezmejni prostor je treba obravnavati neobremenjeno, s podjetniškim pristopom, in opustili ideološki pogled na soseda, še preveč obremenjen s predsodki, v prizadevanju, da bi to območje delovalo primerno novemu času in prostoru. Ace Mermolja, že več let član vodstva SKGZ, bo svojo predsedniško odgovornost namenil predvsem mlajšim v prizadevanju, da bi se tudi na Tržaškem ustvarili pogoji za pomladitev in posodobitev delovanja zveze. Posebna pozornost pa bo namenjena mestu Trst, ki beleži obubožanje slovenske navzočnosti, kar je verjetno tudi posledica hude gospodarske krize, ki jo je manjšina doživela po krahu Tržaške kreditne banke. Trst je velikega pomena ne samo za manjšino, temveč tudi za Slovence na sploh. SKGZ se bo zato trudila, da bodo mladi Slovenci videli v Trstu prihodnost tudi zase. V tem smislu je treba okrepiti vse pobude, ki vodijo v medkulturni dialog, ki nima alternativ in je najpristnejši izraz mesta v zalivu. Predsednica pokrajinskega vodstva SKGZ za videmsko pokrajino bo odslej Rezijanka Luigia Negro, ki je pomembno odgovornost prevzela od Jole Namor, ki je korvno organizacijo na Videmskem vodila veliko časa. Izvolitev Luigie Negro želi biti jasen signal pokončnosti in vztrajnosti Slovencev na Videmskem. Nova predsednica je posebej izpostavila zdajšnji nelahek čas, ki ga doživlja slovenska narodnostna skupnost na Videmskem. Protislovenske sile in organizacije, kar se delno odraža tudi v volilnem izidu na nedavnih upravnih volitivah, so se okrepile in vidneje nasprotujejo vsem, ki se trudijo za razvoj slovenstva. In prav Negrova je v zadnjih letih postala glavna tarča teh napadov. Stvarnost Slovencev na Videmskem pestijo tudi hudi demografski pokazatelji. To pa ne sme postati ovira za SKGZ, ki bo še naprej opravljala dragoceno vlogo promocije slovenske kulture in jezika in bo obi tem skrbela tudi za uveljavljanje pravic slovenske manjšine. V ponedeljek, 22. junija, se bo ob 19.30 v Kulturnem domu v Sovodnjah sestal Deželni svet SKGZ, ki bo iz svoje srede izvolil novega deželnega predsednika krovne organizacije. Na srečanju ob sotočju Soče in Vipave se bodo seznanili tudi z anketo, ki jo je Slovenski raziskovalni inštitut opravil v zvezi z vlogo SKGZ znotraj slovenske narodnostne skupnosti.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti