kd-go-sredstva

Neizkoriščeni denar za manjšino bo šel na Tržaško in Goriško

ZAŠČITNI ZAKON – Sredstva v višini 5,3 milijona evra

 

Stadion 1. maj, tržaški in goriški KD, poslopje na goriški Placuti in sedež našega dnevnika

 

RIM – Italijanska vlada je prižgala zeleno luč za uporabo 5,3 milijona evrov neizkoriščenih državnih finančnih sredstev iz zaščitnega zakona za slovensko manjšino. Denar, ki ga javne uprave in ustanove iz raznoraznih razlogov niso izkoristile za rabo in ovrednotenje slovenskega jezika, je deželni svet poleti »preusmeril« za novogradnje ter obnovo športnih, kulturnih in drugih domov slovenske manjšine. To novo namembnost je deželni svet vključil v posebni člen poletnega proračunskega zakona, ki ga je Rim prejšnji teden potrdil brez pripomb. Če ne bi bilo tako, bi moral tudi ta člen skozi rešeto ustavnega sodišča, kar pomeni, da bi 5,3 milijona evrov še naprej ostalo v državni blagajni.

Deželni svetnik Demokratske stranke Stefano Ukmar v sporočilu piše, »da smo na pobudo DS, z drzno, a premišljeno potezo prevzeli odgovornost, saj smo v deželnem svetu spremenili namembnost znatni neizkoriščeni vsoti denarja namenjeni delovanju naše manjšine in sicer krajevnim upravam. Take operacije so ponavadi v pristojnosti rimskega parlamenta in zato je bilo treba počakati do 10. oktobra, ker bi rimska vlada v tem roku lahko poslala vso zadevo v presojo ustavnemu sodišču,« ocenjuje Ukmar. Oglasil se je tudi deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki pri tem izrecno izpostavlja rezultat, »ki je sad usklajevanja in dialoga med Rimom in Deželo, na ravni slednje pa dogovarjanja deželnega odbornika Giannija Torrentija z obema slovenskima deželnima svetnikoma ter s krovnima organizacijama SKGZ in SSO«.

»V Rimu so dosledno spoštovali deželno avtonomijo ter pristojnosti, ki jih ima Dežela v odnosu do slovenske manjšine,« ocenjuje Ukmar. »Tako imamo zdaj na razpolago 5.300.00 evrov za prepotrebne investicije. Postopek bomo zaključili v "mini-rebalansu", ki ga bo deželni svet odobril konec oktobra. Zakonsko besedilo s porazdelitvijo sredstev bo v kratkem priromalo v pristojno deželno komisijo, nato, kot rečeno, v deželni svet,« pojasnjuje zastopnik DS. Po Gabrovčevem mnenju pa bo imel zadnjo besedo deželni odbor v dogovoru z deželno posvetovalno komisijo za slovensko manjšino, ki bo poklicana, da izrazi svoj predlog oziroma mnenje o predlogu te porazdelitve.

»Porazdelitev sredstev je sad zglednega dogovora med politiko in krovnimi zvezami. Padla je odločitev, da se s to res veliko količino denarja financira le nekaj večjih posegov,« je v izjavi zapisal Ukmar, ki je dodal naslednjo informacijo: edina nova gradnja bo vsemanjšinski športni center pri Sv. Ivanu v Trstu (Stadion 1. maj), kateremu bo namenjenih 2.500.000 evrov. Milijon evrov bo šlo za vzdrževanje tržaškega Kulturnega doma, ki ga upravlja Slovensko stalno gledališče, pol milijona pa za vzdrževanje stavbe v Ulici Montecchi pri Sv. Jakobu v Trstu, kjer domuje Primorski dnevnik. Ostalo gre v Gorico, in sicer 600.000 evrov za vzdrževanje Kulturnega doma ter 700.000 evrov za popravilo stavbe na Placuti, kjer bodo domovala nekatera slovenska društva in ustanove. »Če pomislimo, da bi neizkoriščeno vsoto denarja lahko zaradi birokratskih zaprek celo izgubili, lahko mirne duže nazdravimo nespornemu uspehu sedanje deželne vlade in tistim, ki so tej operaciji verjeli in sledili,» izpostavlja Ukmar v svojem tiskovnem sporočilu. (st)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti