fallback-thumbnail

Na Uradnem listu Republike Italije objavljen odlok predsednika Napolitana

Na Uradnem listu Republike Italije je bil včeraj, 27. novembra, objavljen odlok predsednika Giorgia Napolitana, ki potrjuje ozemeljski obseg izvajanja zaščitnega zaklona 38/01. Predsednik Napolitano je omenjeni odlok podpisal že v začetku septembra, še prej pa je seznam sprejela tudi Prodijeva vlada, ki je s tem potrdila sklepe paritetnega odbora. Z objavo odloka je seznam polnomočen in na območju tržaške, goriške in videmske pokrajine, ki ga sestavlja 32 občin, veljajo posebna določila, ki jih predvideva zaščitni zakon. Med temi je morda še najbolj pomemben 8. člen zakona, ki obravnava pravico do rabe slovenskega jezika v javni upravi. Na območju iz odobrenega seznama občin je ob uradnem značaju italijanskega jezika, slovenski manjšini priznana pravica do rabe slovenščine v odnosih s krajevnimi upravnimi in sodnimi oblastmi, kakor tudi s podjetji, ki na osnovi koncesij opravljajo storitve javne koristi. Akti in katerikoli ukrepi namenjeni javni uporabi in natisnjeni na pripravljenih obrazcih, vključno z dokumenti osebnega značaja, kot so osebne izkaznice in anagrafska potrdila, se izdajajo na zahtevo zainteresiranih državljanov bodisi v italijanščini in slovenščini ali tudi samo v italijanščini. Raba slovenskega jezika je predvidena tudi v zvezi z javnimi sporočili in uradnimi objavami. Nadalje se uvajajo novosti v zvezi z rabo slovenskega jezika v izvoljenih telesih (9. člen zaščitnega zakona) in v na področju zaščite družbenih, gospodarskih in okoljevarstvenih interesov. „Konkretno lahko z današnjim dnem tudi občani mesta Trst zaprosijo za dvojezično osebno izkaznico, ki naj bo izpolnjena v dvojezični obliki na dvojezičnih obrazih in s pravilno zapisanimi slovenskimi osebnimi imeni in priimki ter imeni krajev“ poudarja pokrajinski predsednik in deželni tajnik SKGZ Igor Gabrovec. O tem je tekla beseda na sinočnji seji pokrajinskega sveta SKGZ za Tržaško, ki se je odvijala v Prosvetnem domu na Opčinah. Na seji se je razvila razprava tudi o novem deželnem zaščitenem zakonu ter o drugih aktualnih vprašanjih, med temi zamisel o ustanovitvi nove občine na Krasu in uporaba obeh Narodnih domov v Trstu.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti