obcinski-svet-go

Na ponedeljkovi seji občinskega sveta imenovanje članov konzulte

 

Po šestih mesecih slovenska konzulta

 

Šest mesecev po upravnih volitvah, na katerih je bil za župana Gorice izvoljen Rodolfo Ziberna, bo občinski svet imenoval novo slovensko konzulto pri občini. Posvetovalno telo, ki spodbuja mestno upravo k izvajanju zaščitne zakonodaje in k reševanju ostalih vprašanj, povezanih s slovensko narodno skupnostjo v Gorici, bo tudi v novi mandatni dobi štelo petnajst članov. Pet imen je predlagala Slovensko kulturno-gospodarska zveza, pet Svet slovenskih organizacij, dve Sindikat slovenske šole, zadnji trije člani pa so v domeni večine in opozicije v občinskem svetu.

Slovenska kulturno-gospodarska zve-za (SKGZ) je seznam svojih kandidatov poslala goriški občini 15. septembra. Za svoje predstavnike v posvetovalnem telesu je predlagala Aleša Waltritscha, Natašo Paulin, Davida Sanzina, Mitjo Primosiga in Davida Ceja. Pet članov bo v konzulti imel tudi Svet slovenskih organizacij (SSO), in to prvič: v preteklosti je bila namreč za sestavo seznama kandidatov zadolžena Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP), septembra letos pa sta njena predsednica Franka Padovan in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj predlagala občinski upravi spremembo pravilnika. Druga krovna manjšinska organizacija je nato oktobra na občino poslala seznam petih kandidatov, ki ga sestavljajo David Grinovero, Marjeta Kranner, Cristina Marussi, Lovrenc Persoglia in Saša Quinzi.

Kandidata Sindikata slovenske šole (SSS) sta Emil Jarc, ki je bil član konzulte tudi v prejšnjem mandatu, in Joško Prinčič. Imena ostalih treh članov, ki bodo izvoljeni s tajnim glasovanjem, bodo znana v ponedeljek: dva bosta izraz večine, eden pa bo predstavnik skupin, ki niso zastopane v občinskem odboru.

Predsednika ali predsednico nove konzulte bodo izbrali po umestitveni seji. V prejšnjem mandatu je to mesto zasedala Majda Bratina. Po znanih informacijah naj bi na čelu nove konzulte tokrat bila oseba, ki bo odraz Sveta slovenskih organizacij. Mandatna doba članov konzulte se bo zaključila s potekom mandata občinskega sveta, ki jih bo v ponedeljek imenoval. Za razliko od občinskih svetnikov člani konzulte za udeležbo na zasedanjih ne prejemajo sejnine.

Konzulta je v prejšnjem mandatu vložila veliko truda zlasti projektu postavitve tabel s slovenskimi ledinskimi imeni. S pomočjo strokovne komisije je pripravila daljši seznam ledinskih imen in posredovala občinski upravi obsežno fotografsko in drugo gradivo, kljub napovedim in obljubam pa table še niso bile postavljene. V prejšnjih mesecih je pristojni občinski odbornik Stefano Ceretta zagotovil, da projekt nikakor ni propadel; table z ledinskimi, a tudi furlanskimi imeni, bo občina morala postaviti pred aprilom prihodnjega leta, saj se bo takrat iztekel rok za uporabo denarja iz zakona st. 482/1999, ki je temu namenjen.

Na dnevnem redu ponedeljkove seje občinskega sveta bo tudi odobritev občinskega izvršilnega načrta, s katerirn bodo posodobili spremembo prostorskega načrta za območje nekdanje tovarne Comar, ki je bila sprejeta leta 2008. »Na prošnjo podjetnika, ki je že pred leti zaprosil za spremembo namembnosti območja nekdanje destilarne med ulicama Trieste in Duca D'Aosta za gradnjo stanovanjskih in trgovskih objektov, namerava uprava sprejeti še eno variante, s katero bo zasebnik lahko še večji del območja namenil komercialnim dejavnostim. Glede na sedanje gospodarske razmere v mestu se nam to ne zdi sprejemljivo,« pravi Federico Portelli, načelnik liste Borghi, ki bo tako kot marsikateri drugi predstavnik opozicije glasoval proti načrtu. (ale)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti