Referendum-Costituzionale-2020

Na nedeljskem referendumu glasujmo NE!

 

Krovni organizaciji SKGZ in SSO z veliko zaskrbljenostjo gledata na ustavno spremembo o znižanju števila parlamentarcev, o kateri je sklican referendum 20. in 21. septembra. Znižanje števila parlamentarcev, ki ga reforma predlaga s spremembo čl. 56, 57 in 59 italijanske ustave, naj bi sicer imelo namen krčenja stroškov politike, kar pa ni sprejemljivo  v trenutku ko tovrstna  sprememba  prizadene  predstavništvo v parlamentu, ki predstavlja zelo občutljivo vprašanje.

Krovni organizaciji SKGZ in SSO stojita na načelu, da mora biti parlamentarno predstavništvo v demokratično urejenih državah urejeno na način, da omogoča čim večjo družbeno in teritorialno zastopanost. V tem smislu bi morala biti urejena tudi zastopanost slovenske narodne skupnosti, o kateri že obstaja določilo v zaščitnem zakonu 38/2001, ki še čaka na konkretno uresničitev.

Slovenci v Italiji smo v povojnem času in tudi prej vedno imeli svojega zastopnika v italijanskem parlamentu. V letih po prvi svetovni vojni je slovensko predstavništvo zagotavljala skupna manjšinska lista Slovencev in Nemcev, po drugi svetovni vojni pa je bil slovenski parlamentarec vedno izvoljen na listi levih oziroma levo-sredinskih strank.

Z znižanjem števila parlamentarcev bo razpolovljeno število poslancev in senatorjev, ki so bili običajno izvoljeni v Furlaniji Julijski krajini. To bo prizadelo deželni teritorij in tudi Slovence, saj bodo pogoji za izvolitev veliko težji, kot so bili do sedaj. V tem smislu predstavljajo alarmni zvonec že rezultati zadnjih dveh volitev v letih 2018 in 2013.

Krovni organizaciji SKGZ in SSO sta tudi razočarani nad dejstvom, da je v osnutku novega volilnega zakona popolnoma spregledano vprašanje slovenskega predstavnika, ki ga predvideva 26. člen zaščitnega zakona. Zaradi dolgoletne prisotnosti v parlamentu in zaradi dobrih odnosov z Republiko Slovenjo, kjer italijanska manjšina ima zagotovljeno mesto v Državnem zboru, je za slovensko narodno skupnost tak način nižanja števila parlamentarcev krivičen in nesprejemljiv. Zato krovni organizaciji SKGZ in SSO pozivata pripadnike slovenske narodne skupnosti v Italiji, da resno razmislijo nad posledicami takega nižanja predstavništva in da na referendumu volijo NE.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst