fallback-thumbnail

Možna dvojezičnost Tržaškega pokrajinskega sveta

Ob uradnem imenovanju novega odbora Pokrajine Trst je predsednik tržaške SKGZ Igor Gabrovec naslovil na Mario Tereso Bassa Poropat pismo, s katerim ji čestita ob prevzemu upravnih poslov v prepričanju, da se s tem začenja novo poglavje za vso pokrajino. V svojem pismu predstavnik SKGZ že uvodoma ugotavlja, da je delovanje pokrajinske uprave v zadnjih letih zdrknilo na najnižjo možno raven, saj se je Scoccimarrov odbor ukvarjal pretežno s samopromocijo in teritorij je bil popolnoma zanemarjen. Popolnoma zanemarjena so bila bistvena področja socialnega skrbstva, vzdrževanja šolskih poslopij, cest, zaposlovanja, gospodarskega razvoja, okolja in kmetijstva. Ni bilo čezmejnega sodelovanja in tudi odnosi z okoliškimi občinami so se omejevali na najnujnejše.

V novem Tržaškem pokrajinskem svetu je bila izvoljena lepa ekipa slovenskih svetovalcev in svetovalk, Slovenec in Slovenka sta tudi v samem pokrajinskem odboru. SKGZ čestita vsem izvoljenim in imenovanim z željo, da bi se že od vsega začetka vzpostavili trajni odnosi tvornega sodelovanja. Pričakovati je, da se bodo odnosi med Pokrajino in slovensko narodno skupnostjo normalizirali. K temu bi po mnenju predsednika SKGZ Gabrovca lahko prispevala tudi ustanovitev posvetovalne komisije (konzulte po goriškem modelu, ki naj jo sestavljajo predstavniki političnih sil in zastopniki slovenskih organizacij) za slovenska vprašanja, ki bi služila Poropatovi upravi, da takoj nadoknadi dolga leta zamujenih priložnosti. Dvorana pokrajinskega sveta je že tehnološko opremljena za simultano prevajanje in pot do uveljavitve dvojezičnosti v Tržaškem pokrajinskem svetu je lahko zelo kratka. Dvojezičnost je že v veljavi v okoliških Občinah in ista pravica je zagotovljena v dvorani deželnega sveta FJK. Pokrajina Trst je ustanovna članica Slovenskega stalnega gledališča, kateremu pa desnica ni nikdar namenjala nobene pozornosti. To se je odražalo v skromnih finančnih prispevkih, pa tudi dosedanji zastopnik Pokrajine v skupščini SSG je deloval vse prej kot konstruktivno. Tudi v teh odnosih je pričakovati velike novosti. V zaključku svojega pisma Igor Gabrovec predlaga predsednici Poropatovi srečanje z vodstvom SKGZ, na katerem bodo obravnavana številna odprta vprašanja, ki zadevajo slovensko narodno skupnost in na splošno razvoj tržaške pokrajine.

 

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst