5526608462db4

Ministra Erjavec in Žmavc s predstavniki Slovencev v Italiji

Slovenija zelo pozorno spremlja izvajanje deželne reforme lokalnih uprav. Pri tem računa, da bo Dežela Furlanija-Julijska krajina prišla kar se da na roko narodno mešanim občinam na Tržaškem, Goriškem in Videmskem, ter da izvajanje reforme ne bo na noben način prizadelo pravic slovenske narodnostne skupnosti. Drugi problem, ki ga je slovenska stran postavila zastopnikom Dežele, je Primorski dnevnik. V pričakovanju trajne in sistemske rešitve iz Rima (državni zakon za založniške dejavnosti), bi naš časopis nujno potreboval izredno finančno pomoč Dežele. Predsednica Debora Serracchiani je povedala, da se Dežela zaveda pomena Primorskega dnevnika za slovensko in za deželno skupnost, zato podpira zamisel za izredno podporo časopisu. S tem se ukvarja deželni odbornik Gianni Torrenti, ki naj bi v kratkem izdelal in predstavil tozadevni predlog. Predstavniki slovenske manjšine so vsekakor na sestanku z ministroma Karlom Erjavcem in Gorazdom Žmavcem pozdravili obnovitev oziroma umestitev skupnega odbora Slovenija-FJK. Zastopnika slovenske vlade so seznanili s trenutnim položajem manjšine in z vsemi še odprtimi vprašanji, začenši s težavnim izvajanjem reforme krajevnih uprav. V manjšini so zadovoljni, da sta obe strani uskladili program čezmejnih projektov do leta 2020, pri katerih bodo angažirani tako Slovenci v Italiji kot Italijani v Sloveniji.
Erjavca in Žmavca sta na sestanku z zastopniki manjšine spremljala veleposlanik Iztok Mirošič in generalna konzulka Ingrid Sergaš, ki sta sodelovala tudi na umestitvi mešanega odbora. Na njej je bil tudi podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec, vabljen je bil tudi Stefano Ukmar, ki pa je bil upravičeno odsoten. Deželna odbornica Loredana Panariti je pozdravila tudi v slovenščini. Prihodnje plenarno zasedanje obnovljenega odbora Slovenija-FJK bo čez eno leto v Ljubljani, do takrat bodo zasedala področna omizja, med katerimi je tudi omizje za obe manjšini.
S.T.
(Primorski dnevnik, 8. aprila 2015)

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst