minority-safepack-logo

Milijon podpisov za Evropo vseh jezikov

 

 

MANJŠINA – Evropska peticija za zaščito manjšin in kulturno raznolikost

 

TRST, GORICA, ČEDAD – Po vsej Evropi zbirajo podpise pod državljansko pobudo s pozivom Evropski uniji, naj sprejme niz pravnih aktov za izboljšanje zaščite oseb, ki pripadajo narodnim in jezikovnim rnanjšinam. S peticijo, ki nosi naslov Minority safepack, si obenem želijo krepitve kulturne in jezikovne raznolikosti, to pa z ustreznimi političnimi ukrepi na področju regionalno govorjenih jezikov in jezikov manjšin, izobraževanja in kulture, regionalne politike, sodelovanja, enakosti, avdiovizualnih ter drugih medijskih vsebin, pa tudi javne pomoči.

 

SKGZ in SSO v lovu na milijon

K pobudi, ki jo je z vložkom 20.000 evrov sprožila Federalistična unije evropskih narodnih skupnosti (FUEN), sta pristopili tudi krovni organizaciji Slovencev v Italiji. Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij bosta zato v prihodnjih dneh še bolj zavzeto agitirali za uspeh predlaganega dokumenta in v karnpanjo vključili tudi svoje članice, čeprav kot nam je včeraj povedal predsednik SSO Walter Bandelj so že doslej imeli dober odziv, samo v Benečiji so namreč zbrali 150 podpor.

Po podatkih, ki so dostopni na spletu, je zahtevo Minority safepack podprlo dobrih 160.000 ljudi, ni pa znano, koliko je doslej izpolnjenih papirnatih obrazcev podpore. Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je na novinarski konferenci z Bandljem 30. decembra lani ocenil, da je zbranih že okrog 500.000 podpisov, kar je potrdil tudi ob robu včerajšnjega srečanja s slovenskim zunanjirn ministrom Karlom Erjavcern.

Za uspeh državljanske pobude pa je treba do 3. aprila preseči milijon podpor, kar pa velja le načeloma. Po pravilih EU je namreč državljanska pobuda uspešna, če jo podpiše milijon Evropejcev oz. v Evropi živečih ljudi, pri čemer je ključno, da se v vsaj sedmih državah članicah preseže najrnanjše število podpisnikov. To število pa je določeno v uredbi EU. Italiji so na prirner postavili rnejo 54.750 podpisov, Sloveniji pa 6.000.

Na spletu je pobudo Minority safepack do sedaj podprlo 115 ljudi, ki živijo v Sloveniji, in slabih 2.000, ki jih živi v Italiji, kar odgovarja slabim 2% ozirorna 3% predpisane meje. A v drugih državah so bolj zavzeti. Na Madžarskem in v Romuniji so celo že presegli minimalno rnejo, v Latviji so na tretjini poti, v Španiji so izpolnili 28% kvote, nad petino so še na Danskern in Slovaškem. Najmanj uspeha je peticija doslej imela na Portugalskern, kjer jo je na spletu podprlo le 15 ljudi, kar je desetina odstotka predpisane meje.

 

Ekstremizem, plače, Ius soli…

Trenutno je torej težko napovedati, ali se bo Minority safepack vpisal rned uspešne državljanske pobude. V zgodovini EU so samo štiri iniciative prišle skozi sito zbiranja podpisov. Nazadnje je bila uspešna zahteva z naslovorn Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudem okolje pred strupenimi pesticidi. Trenutno se ob Minority safepacku zbirajo podpore še za pet drugih peticij, in sicer STOP TTIP, Ustavimo ekstremizem, Zmanjšajmo razlike v plačah in ekonomske razlike, ki razdvajajo EU!, Ohranitev evropskega državljanstva in Državljanstvo EU za Evropejce: združeni v raznolikosti kljub načelu ius soli in načelu ius sanguinis.

 

Kaj pa se zgodi, ko je pobuda uspešna? Predstavniki Evropske komisije se najprej sestanejo s pobudniki, ti pa svojo iniciativo lahko javno predstavijo tudi v Evropskem parlamentu. Temu sledi uradno sporočilo Komisije, ki našteje morebitne ukrepe za uresničitev zahteve. (pv)

 

 

Kje lahko podpišemo?

 

K zbiranju podpisov za državljansko pobudo Minority safepack sta pristopili tudi krovni organizaciji SKGZ in SSO, saj ocenjujeta, da je tudi naša narodna skupnost sestavni del velike evropske družine manjšin, ki šteje približno 50 milijonov ljudi. »Skupaj lahko dosežemo pomembne rezultate, ki bodo konkretno pripomogli k razvoju vseh jezikovnih skupnosti,« sta v sporočilu zapisali krovni organizaciji.

Rok za oddajo podpisov zapade 3. aprila 2018, zato krovni organizacij vabita vse včlanjene organizacije, da pristopijo k državljanski iniciativi in aktivno pripomorejo k zbiranju podpisov.

Podpis lahko oddamo na spletni povezavi https://ec.europa.eu/citi-zens-initiative/32/public/#/ ali s klikom na polje »podpisi/sign« ob spodnjem logotipu. Priporočajo, da izberete slovenski jezik. Obvezno morate izbrati tudi državo, v kateri imate stalno bivališče.

Svoj podpis lahko oddate na sedežih primarnih organizacij ter v Tržaškem knjižnem središču in v Katoliški knjigarni v Gorici.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!