projekt-primis-benetke

Manjšine kot prizma za večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo

 

 

Predstavitev triletnega evropskega projekta Primis

BENETKE – V Benetkah so včeraj predstavili projekt Primis – Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin, nekakšno nadaljevanje uspešno zaključenega projekta Jezik-Lingua. Evropski projekt je pod vodstvom Italijanske unije prijavilo kar deset partnerjev, med katerimi so tako javne uprave kot druge ustanove in institucije iz Slovenije, Furlanije Julijske krajine in sosednje dežele Veneto.

Sredstva za dobra 2,8 milijona evrov težak projekt, ki ga bodo partnerji v okviru evropskega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija Interreg 5A izvajali med letoma 2019 in 2021, večinoma prihajajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg že omenjenega vodilnega partnerja bosta pri projektu sodelovali tudi krovni organizaciji Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, združeni v Začasno ciljno združenje Projekt, ki bo pri Primisu sodelovalo kot drugi partner, del partnerske naveze pa je tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje.

Temeljni izhodišči sta prijateljstvo in že ustaljeno sodelovanje med slovensko narodno skupnostjo v Italiji in italijansko v Sloveniji, čeprav bo v sklopu projekta potekala tudi promocija Ladincev, Cimbrov in Furlanov. Sami cilji projekta so sicer krepitev jezikovne, kulturne in naravne dediščine avtohtonih skupnosti, sprememba v načinu dojemanja večkulturne in večjezične identitete s strani turistov in prebivalstva, promocija čezmejnega območja in dvig turističnega povpraševanja na podlagi uporabe inovativnih orodij.

S pomočjo projektnih sredstev bodo izvedene štiri investicije, med katerimi sta vzpostavitev multimedijskega centra v Trstu, ki bo učinkoval na povečanje turističnega obiska območja izvajanja projekta, in obnova palače Gravisi Butterai v Kopru. Predvidena je tudi zasnova spletne platforme in uporaba sodobne tehnologije, ki bo uporabnike spremljala pri odkrivanju kulturne, naravne in zgodovinske dediščine na področju izvajanja projekta tudi preko programiranja turističnih tematskih poti ter postavitve treh dodatnih info kotičkov – eden bo najbrž nastal v turistično-informacijskem centru Dežele FJK na tržaškem Velikem trgu. Na tej podlagi bodo nastali pravi turistični paketi, ki bodo združevali vse elemente turističnega povpraševanja s podobo enotnega območja od Benetk do Ljubljane. Kot zaključek je predviden nastanek potujoče virtualne razstave.

Ciljni uporabniki operativnih rezultatov so turisti, mladi, pa tudi turistični operaterji na ozemlju izvajanja projekta. V okviru dejavnosti projekta bo prišlo do imenovanja mladih kulturnih ambasadorjev, ki bodo promovirali vrednote večjezičnega območja, poleg tega nameravajo partnerji projekta prirediti delavnice za šolsko populacijo, s katerimi želijo podpreti pomen interkulturnega dialoga kot protiutež zlorabljanju zgodovinskih travm. »Približati skozi turizem mlade interkulturnosti širšega programskega območja, kar ni manipulacija, ampak dejanski produkt zgodovinskega razvoja, je nujno, če jih hočemo vzgajati v zavestne in odgovorne mlade,« je prepričan predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul.

Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je izpostavila, da projekt povezuje ljudi širšega ozemlja. »Zelo ponosni in veseli smo te naveze, ki povezuje javne uprave območja, na katerem živi pet jezikovnih skupnosti. Ne govorimo torej o manjšinah, pač pa o skupnostih, ki imajo v svojem fokusu promocijo snovne in nesnovne dediščine. V primerjavi s projektoma Jezik-Lingua in Lex, ki ga je vodila SKGZ, tokratni projekt sega še globlje, ker promovira dediščino z inovativnimi prijemi,« je sklenila Dobrila, ki verjame, da bodo dosežki Primisa obstali tudi po samem zaključku projekta.

O raznolikosti območja izvajanja projekta je spregovoril predsednik SSO Walter Bandelj; meni, da je valorizacija ozemlja, na katerem živimo, veliko bogastvo. »Vsi morajo razumeti, da je naša dežela avtonomna zaradi prisotnosti manjšin,« je opozoril Bandelj, »kar lahko prinese do dodatnega sodelovanja med manjšinami.« Opisal je strukturo slovenske narodne skupnosti v Italiji in uspešno sodelovanje z italijansko skupnostjo v Sloveniji. Obe premoščata težko zgodovino, nadaljevanje zastavljene poti pa sloni na gospodarski promociji ozemlja, je še povedal predsednik SSO, ki ni skrival, da je bila pot do nastanka projekta vse prej kot lahka, »želimo pa si, da bi se bogato sodelovanje nadaljevalo tudi z drugimi razpisi in projekti,« je sklenil Bandelj.

Primorski dnevnik, 29. marec 2019

 

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti