20231017 - Forum idej

Mali projekti z ambicioznimi cilji

Če je na institucionalni ravni dobro leto pred odprtjem Evropske prestolnice kulture 8. februarja 2025 še marsikaj ovito v temo negotovosti in zamud, je med kulturnimi organizacijami v obeh Goricah in širši okolici opaziti vrenje idej. Mnoge zamisli so se prelile v projekte in nekateri so tudi bili financirani s sredstvi iz Sklada za male projekte GO!2025. Med temi imajo kar štiri vodilnega partnerja med Slovenci v Italiji, še eden pa ima tu sodelujočega partnerja. Slovenska kulturno-gospodarska zveza je s Slovenskim programom Rai v FJK v Trgovskem domu na prvem srečanju v novi sezoni Foruma idej predstavila javnosti te projekte.

Srečanje in radijski prenos sta vodila Alenka Florenin in Aleš Waltritsch, na njem pa so sodelovali državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar ter nosilci petih projektov, Majda Bratina za Kinoatelje, Igor Komel za goriški Kulturni dom, Martin Lissiach za Projekt ATS, Andreja Rihter za Forum slovanskih kultur in Dora Ciccone za društvo Robida Collective iz Benečije.

Po uvodnem pozdravu Marina Marsiča v imenu SKGZ je Vesna Humar ocenila, da se je ta prvi razpis že izkazal kot prelomnica v pripravah na EPK. Občutiti je, da gre zdaj zares, je dejala in izrazila zadovoljstvo, da so med nosilci številna društva Slovencev v Italiji. Žal so nekateri izpadli, imeli pa bodo še možnost na naslednjem razpisu.

Začrtali bodo pot Ljubke Šorli

Nekdanja ministrica za kulturo Andreja Rihter je predstavila projekt Foruma slovanskih kultur iz Ljubljane, ki ga vodi, in osredotočen na liku Ljubke Šorli. V projektu sodeluje kot partner Kulturni center Lojze Bratuž. Zamisel so našli v evropskih kulturnih poteh, ki jih spodbuja Svet Evrope. Začrtati želijo kulturno in turistično pot Ljubke Šorli iz rojstnega Tolmina do Gorice. Ob vodilnem liku bodo promovirali tudi druge kulturne vsebine, ustvarjalnost in glasbo, ki povezujejo ta prostor. Predvideno je tudi usposabljanje turističnih vodnikov za spoznavanje kulturne dediščine, ki jo še domačini premalo poznamo, je pa zanimiva tudi za turiste.

Nevsakdanji sadeži iz Benečije

Nevsakdanji sadeži je projekt, ki so si ga zamislili pri kolektivu Robida v Topolovem in ga je predstavila Dora Ciccone. Skupina mladih, ki tam živi in skuša tudi s kulturo ustvariti pogoje za preživetje v odmaknjenem okolju, želi ovrednotiti specifične resurse kraja, naravo in trajnostno kmetijstvo s poudarkom na sadjarstvu. Pri tem so stopili v stik z Gregorjem Božičem, ki v Kojskem že več let dela na zdravi hrani in sadju, ter oblikovali projekt, ki bo povezal Nediške doline in Brda.

Vsak poljub je dvojezičen

Martin Lissiach je predstavil projekt, ki je nastal iz večletnega sodelovanja med SKGZ in Unijo Italijanov v Istri. Namen je v obeh okoljih spodbujati dvojezičnost, izhajajoč iz minimalnega znanja nekaj besed sosedovega jezika, ki ga premore vsakdo. »Najbrž ni Italijana pri nas, ki ne bi znal vsaj naročiti malo pivo po slovensko,« je povedal Lissiach. Na tem bodo delali na sproščen in nevsiljiv način, v neformalnih okoljih, na primer s promocijo večjezičnosti v trgovskih centrih in drugih krajih zbiranja ljudi. Zamisel se je porodila iz nekdanjega volilnega plakata Istrske diete z napisom, da je »vsak poljub dvojezičen«. Iz tega izhodišča želijo tkati stike in zavest, da je večjezičnost lepa in koristna stvar.

Posodobitev kulturnih dvoran

Igor Komel je predstavil skupni projekt obeh kulturnih domov v Gorici in Novi Gorici, ki bo namenjen posodobitvi kulturnih dvoran in nadgradnji tehnološke opreme. Zamisel je sad obiska v nekdanji EPK Materi, kjer je prisostvoval kvalitetnemu kulturnemu dogodku v neustrezni dvorani, ki je gledalcem skazila doživetje. »Za EPK potrebujemo kvalitetna kulturna prizorišča, ki bodo na voljo vsem, obenem pa je to naložba v prihodnost, ki nam bo ostala kot zapuščina Evropske prestolnice kulture,«je dejal Igor Komel. Izrazil je tudi željo, da bi spletanje partnerstev za razpise prispevalo k povezovanju sorodnih društev na obeh straneh meje, ki se še ne poznajo med seboj.

Potujoča kinodvorana

Niz predstavitev je sklenila Majda Bratina s projektom Go green cinema, nekakšno potujočo kinodvorano po vzoru potujočih knjižnic oz. bibliobusov. Nekaj podobnega želijo ponuditi s filmsko kulturo v okoljih, ki ne razpolagajo s kinodvorano. Z nabavo nove opreme bo zadoščeno trajnostnemu vidiku, omogočila pa bo tudi predvajanje filmov v novih digitalnih formatih, za kar bodo usposobili tehnični kader. Kot vselej želi Kinoatelje nuditi filme ne le kot razvedrilo, temveč kot sredstvo za izobraževanje in boljše razumevanje družbe.

V pripravi je še en razpis

V sklepnem delu je Vesna Humar omenila, da pri Uradu za Slovence v svetu pripravljajo nov razpis z enako sredstvi kot letos in pozvala društva, naj se nanj prijavijo. V nekaj mesecih pa naj bi bil objavljen tudi drugi razpis za male projekte EPK. S tem v zvezi je Robert Frandolič opozoril na projektno pisarno SDGZ, ki nudi tehnično pomoč vsem, ki bi želeli uveljaviti dobre projektne ideje. Na prvem razpisu so bili uspešni: pet od šestih projektov je bilo sprejetih, dva visoko uvrščena sta bila financirana. V združevanju je moč, je poudaril s pozivom interesentom, naj se zglasijo v projektni pisarni. (Primorski dnevnik, 18.10.2023)

Videoposnetek srečanja si lahko ogledate na tej povezavi.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!