Logo-manjsine

Logotip slovenske manjšine v Italiji

Ciljno začasno združenje Projekt zbira ponudbe za izdelavo branda (blagovne znamke) slovenske narodne skupnosti v Italiji. Brand bo predstavljal slovensko narodne skupnost v Italiji v najširšem pomenu besede, ob upoštevanju vseh tematik, ki nanjo nanašajo, kot so družbena, kulturna, športna, gospodarska dimenzija, idr. Logotip bo moral biti komunikacijsko učinkovi, prilagodljiv in uporaben v več medijih in formatih.

Izbrani ponudnik bo prejel 20.000 evrov. Podrobnosti obvestila za oddajo ponudb so objavljena na spletni strani CZZ Projekt www.projekt-ats-czz.eu/povprasevanja. Ponudniki morajo izdelati grafični in tekstovni element (akronim, slogan ali drugo funkcionalno besedilo). Z blagovno znamko, ki bi v besedi in sliki ponazarjala slovensko manjšino, bo nastala tudi spletna stran.

Ponudbe zbirajo na elektronskem naslovu projekt.ats.czz@pec.it do 28. maja. Izvajalci mora za obdobje enega leta »zagotavljati servisno službo za upravljanje in uporabo znamke v različnih situacijah. Ponudbe lahko oddajo podjetja, ki so vsaj tri leta v registru trgovinske zbornice v Italiji, in ki so v zadnjih treh letih dosegla najmanj 40.000 evrov letnega prometa.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst