fallback-thumbnail

Ljubljana: predstavitev knjige Jožeta Šušmelja Trpko sosedstvo v Cankarjevem domu

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Založništvo tržaškega tiska bosta v sredo, 3. junija 2009, ob 11. uri v Literarnem klubu Lili Novy v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavila knjigo Jožeta Šušmelja “Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Založništvo tržaškega tiska bosta v sredo, 3. junija 2009, ob 11. uri v Literarnem klubu Lili Novy v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavila knjigo Jožeta Šušmelja “Trpko sosedstvo – nekateri vidiki odnosov med sosednjima državama v obdobju 1946-2001”, ki jo je izdalo Založništvo tržaškega tiska v sodelovanju s SKGZ. O knjigi bo na predstavitvi ob avtorju Jožetu Šušmelju, predsedniku Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudiju Pavšiču in predstavniku založniške hiše Acetu Mermolji spregovoril Zoran Thaler, bivši zunanji minister RS. Odnosi med Italijo in Slovenijo (prej Jugoslavijo) so v povojnem času doživeli napeta obdobja, ki jih je pogojevala zgodovinska preteklost in sistemska razlika med obema državama. Po osamosvojitvi Slovenije ter njenem vstopu v demokratični in tržni sistem zapreke niso avtomatično odpadle. Tako je Jože Šušmelj zabeležil vzpone in padce v teh odnosih. Omenjena dogajanja so tesno povezana s slovensko narodnostno skupnostjo v Italiji, z njeno usodo in prizadevanji za pridobitev zaščite in pravic, ki jim pripadajo po italijanski ustavi in mednarodnih pogodbah. Avtor upošteva čas po drugi svetovni vojni vse do današnjih dni. Knjiga se deloma naslanja na dokumentarno gradivo, deloma pa na osebne izkušnje, beležke in poznavanja dejstev samega pisca, ki si jih je nabral v svoji dolgoletni diplomatski karieri. Viri so zato verodostojni, večkrat novi, kar daje knjigi posebno vrednost, saj številnih podatkov in dogodkov ni možno najti v nobeni doslej objavljeni literaturi. Jože Šušmelj se je po univerzi ukvarjal z novinarstvom. Bil je dopisnik Radia Koper, Primorskih novic, odgovorni urednik študentskega glasila Tribuna in med ustanovitelji revije Goriška srečanja. Od leta 1974 do 1982 je bil dva mandata župan Občine Nova Gorica, podpredsednik takratnega slovenskega parlamenta in vodja slovenskih delegatov v jugoslovanskem parlamentu. Leta 1990 je bil imenovan za jugoslovanskega Generalnega konzula v Trstu, po osamosvojitvi Slovenije je organiziral nov slovenski generalni konzulat v Trstu in ga v zadnjem obdobju tudi vodil. Deloval je tudi na rimski slovenski ambasadi, na Zunanjem ministrstvu RS ter vodil več omizij in komisij med obema državama.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti