fallback-thumbnail

Livio Semolič: iter vračanja Trgovskega doma v Gorici gre pospešiti

Livio Semolič, ki po pooblastilu deželnega odbornika Roberta Antonaza sledi vprašanju prostorov Trgovskega doma, se je sestal z direktorjem Posoške državne knjižnice Marcom Menatom, z namenom, da preveri časovne roke obnovitvenih del nekdanje dvorane Petrarca v stavbi Trgovskega doma.

Menatu je Semolič ponovno poudaril željo in pripravljenost slovenskih organizacij za skupno uporabo zgodovinske dvorane, ki naj bo namenjena prepletanju večjezičnih kulturnih dejavnosti v Gorici. Ravnatelj knjižnice je povsem soglašal s takšno usmeritvijo, podčrtal pomen prizadevanj, da se dvorana dejansko čimprej usposobi, pri tem pa je kot bistvenega pomena izpostavil sodelovanje s sorodno ustanovo, Narodno in študijsko knjižnico.

Tako Semolič kot Menato sta na srečanju poudarila potrebo, da se v čim krajšem času izpraznijo pritlični prostori Trgovskega doma, kjer je danes nameščena ambulanta. Konkretne možnosti selitve so namreč nakazane v finančnem zakonu, po katerem se tovrstne storitve prenašajo na zdravstveno podjetje. To bi dejansko omogočilo zagon multimedijskemu večjezičnemu centru, ki bi postal v deželi edinstven primer.

Livo Semolič je v zvezi z vprašanjem Trgovskega doma v zadnjih dveh ponovno posegel pri pristojnih deželnih funkcionarjih, z zahtevo, da se pospeši postopek obnovitve pritličnih prostorov, ki bodo namenjeni Narodni in študijski knjižnici, s tem v zvezi pa je pisno posegel tudi pri deželni odbornici Micheli Del Piero.

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti