uploadsnews24136

LEX na Barcolani

Standardni projekt LEX je doživel predstavitev v sklopu Barcolane 2012 v petek, 12. oktobra 2012. Promocijo projektov, ki jih sofinancira Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, je priredil sam Program, ki je o svojih dejavnostih obveščal občinstvo v sklopu šotora v letošnjem Village Barcolana. Predstavitev projekta LEX je potekala v popoldanskem programu, ko so potekale predstavitve projektov s skupnim imenovalcem skupne kulturne dediščine in izobraževanja. Projekt LEX je predstavil koordinator projekta, Martin Lissiach, za Vodilnega partnerja projekta – SKGZ -Slovenska kulturno-gospodarska zveza. V istem sklopu je potekala tudi predstavitev projekta Eduka, katerega je vodilni partner Slori, ki je tudi PP4 standardnega projekta LEX.

Povezane objave

SKGZ IN SSO NA KONGRESU ZDRUŽENJA FUEN
Danes osrednja spominska svečanost v Bazovici
Proslava ob 80. obletnici kapitulacije Italije v Markovščini