20220927 - Dobrila-Pisani 2

KSENIJA DOBRILA SE JE SESTALA Z MARKOM PISANIJEM

»Ne moremo si od zadnjega dela deželne mandatne obetati čudežev, si pa pričakujemo plodno in tvorno sodelovanje.« S to mislijo je predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila v petek pričakala deželnega svetnika SSk Marka Pisanija, ki je med poletjem prevzel mesto Igorja Gabrovca, novega župana Občine Devin Nabrežina.

Med srečanjem, ki je potekalo na tržaškem sedežu SKGZ, je tekla beseda o kratkoročnih načrtih, ki jih gre po mnenju sogovornikov uresničiti do naslednjih deželnih volitvah spomladi leta 2023. Na lestvici prioritet zaseda visoko mesto udejanjanje načrta Furlanije Julijske krajine za slovensko jezikovno politiko: njegovi zametki ter osnove so izšle iz tretje deželne konference za slovensko manjšino, ki je potekala novembra lani.

Relevantna je tudi tematika izboljšanja mreže za slovenski jezik, ki deluje s podporo Centralnega urada za slovenski jezik. Tudi podlage za izboljšavo storitev javnih uprav v deželi FJK v slovenščini so se rodile na deželni konferenci. Tesno povezana s tem argumentom je potreba po večji usklajenosti slovenskih upraviteljev iz dvaintridesetih občin, ki so vključene v izvajanje zaščitnega zakona. Neposredno izhaja iz tega tudi nujnost, da se ustvari primeren in uravnovešen mehanizem za oblikovanje skupnega slovenskega zastopstva.

Ksenija Dobrila in Marko Pisani sta razpravljala o številnih drugih temah, kot sta šolstvo ter vprašanje slovenske zastave. »Načrtov je veliko, skušali bomo biti čim bolj usklajeni in produktivni,« sta si ob zaključku srečanja obljubila predsednica SKGZ in deželni svetnik Slovenske skupnosti.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti