dobrila-kocijancic2

Ksenija Dobrila in Igor Kocijančič kandidata za predsednika SKGZ

 

 

Na kongresu Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki bo v Kulturnem domu v Trstu v soboto 9. marca, bosta za mesto predsednika kandidirala Ksenija Dobrila in Igor Kocijančič. Nov predsednik ali predsednica bo nasledil/a Rudiju Pavšiču na čelu krovne organizacije Slovencev v Italiji za naslednje triletje. Kandidaturo so lahko vložili individualni člani krovne organizacije. Volilna komisija je preverila ustreznost kandidatur, ki sta bili vloženi v predvidenem roku. Obe vlogi sta bili opremljeni s programom, življenjepisom in podpornimi izjavami članic SKGZ. Volilna komisija ni ugotovila neskladnosti ali nasprotij z določili statuta in pravilnika ter potrdila obe kandidaturi. Na kongresu bo imelo volilno pravico 240 delegatov, ki so izraz organizacij, ustanov in individualnih članov SKGZ.

Ksenija Dobrila se je rodila v Trstu 11. novembra 1959. Po zaključenem študiju na Državnem učiteljišču Antona Martina Slomška se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Trstu, kjer je diplomirala leta 1984. V mladih letih je bila gojenka Glasbene matice, članica športne in gledališke sekcije pri društvu Ivan Cankar, članica Tabornikov RMV ter SAG-a. Od leta 1978 je poučevala na šolah s slovenskim učnim jezikom, leta 1990 je bila na osnovi natečaja imenovana za ravnateljico Didaktičnega ravnateljstva v Dolini, kasneje pa je obenem krila funkcijo v.d. ravnatelja na Didaktičnem ravnateljstvu pri Sv.Jakobu, na Državni nižji srednji šoli Sv. Cirila in Metoda in na Znanstvenem liceju France Prešeren v Trstu in v Trstu. Od oktobra 2014 je predsednica Institucionalnega paritetnega odbora. Je tudi članica Nadzornega odbora Narodne in študijske knjižnice ter članica SLORI-ja.  V obdobju 2009-20013 je v Deželni posvetovalni komisiji za slovensko manjšino predstavljala šolsko komponento, v preteklosti je bila članica Meduniverzitetne mešane komisije, Deželne komisije za slovensko šolo ter Sindikata slovenske šole.

Igor Kocijančič se je rodil v Trstu 7. oktobra 1962. Maturiral je na Državnem učiteljišču Antona Martina Slomška in se nato vpisal na Fakulteto za šport na ljubljanski univerzi. Študija ni zaključil. Bil je član košarkarske sekcije Športnega združenja Bor, kjer je kasneje postal trener mladinskih ekip. Bil je član mladinskega odbora SKGZ ter član KPI (kasneje SKP). V obdobju študija v Ljubljani je bil predsednik Kluba zamejskih študentov ter sodeloval s športno redakcijo Primorskega dnevnika. V Moskvi je v letu 1989 opravil tečaj ruščine. Leta 1991 se je zaposlil na Občini Devin Nabrežina s funkcijo prevajalca. Leta 2000 je na osnovi vsedržavnega razpisa nastopil službo na tržaški prefekturi, kjer se trenutno ukvarja s prosilci za azil in prevajanjem. Bil je  rajonski svetnik za Sv. Ivan, Lonjer in Katinaro (1987-1989), občinski svetnik v Trstu (1997-2003) ter deželni svetnik (2003-2013). V preteklosti je bil predsednik ŠZ Bor in član upravnega odbora Glasbene matice. Od leta 2015 je predsednik AKK Bor, pri ZSŠDI pa je podpredsednik za Tržaško.

 

Trst, 15. januar 2019

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti