fallback-thumbnail

Kršenje pravic: Gabrovec posegel pri tržaškem prefektu Sottileju

Spošt. Goffredo SOTTILE

Tržaški prefekt in Vladni komisar v FJK

 

Zadeva: spor med italijanskimi državljani slovenske narodnosti in tržaško izpostavo službe za izterjevanje davkov

Kot ste gotovo že dobro seznanjeni, ker vam je bila dokumentacija že pred časom posredovana s strani prizadetih, je nastal, vztraja in se še poslabša hud pravno-administrativni spor med Družbo Uniriscossioni d.d. – Službo za izterjevanje dajatev – Koncesija za tržaško pokrajino in nekaterimi italijanskimi državljani, člani slovenske narodne skupnosti v FJK, ki so na osnovi veljavne zakonodaje zahtevali, da jim omenjena Družba Uniriscossioni izda plačilne davčne kartele v slovenskem jeziku oz. s priloženim prevodom v slovenščino. Podrobno sem seznanjen z vsaj dvema takima primeroma, in sicer s primerom gospoda Lucijana Malalana ter primerom gospoda Davida Malalana (ob prebivata v tržaški občini), iz zanesljivih virov pa vem, da so še drugi državljani v podobni situaciji. Omenjeni osebi – zaradi neplačanih dajatev in temu vezanih stroškov, ki so nastali ne po njuni krivdi – med drugi tvegata, da omenjena javna služba sproži izvržbeni postopek – rubež na nepremičninah. Že pred tem je omenjena Družba izdala odredbe o upravni ustavitvi vozil, ki so v lasti državljanov v sporu.

Potrebno je, da se postopki proti italijanskim državljanom slovenske narodnosti, ki se hočejo posluževati zakonsko zajamčenih pravic, takoj ustavijo, saj gre že za kršenje osnovnih človeških in državljanskih pravic. Velja namreč, da mora biti korespondenci (javnih ustanov in služb, ki imajo koncesijo za upravljanje javnih služb), ki je namenjena italijanskemu državljanu pripadniku slovenske manjšine priložen vsaj prevod odposlanega akta ali dokumenta. To predvidevajo naslednja zakonska in podzakonska določila ter upravna praksa:

· 3. in 6. člen Ustave Republike Italije; · 3. odstavek 6. člena Ukaza ZVU št. 9 z dne 01.02.1947; · 5. člen Posebnega statuta, ki je bil priložen Londonskemu memorandumu oz. 8. člen Osimske pogodbe med RI in SFR Jugoslavijo z dne 10.11.1975, ki je bila ratificirana z zakonom št. 73 z dne 14.03.1977; · razsodba Ustavnega sodišča št. 28/1982; · razsodba Ustavnega sodišča št. 62/1992; · razsodba Ustavnega sodišča št. 15/1996; · okrožnica Vladnega komisarja v FJK 97/59/Gab.Ris. z dne 28.02.1959; · okrožnica Vladnega komisarja v FJK 447/70/Ris. z dne 26.06.1970; · razsodba Deželnega upravnega sodišča FJK št. 382/92; · razsodba Deželnega upravnega sodišča FJK št. 358/95; · razsodba 1. civilne sekcije Kasacijskega sodišča št. 6301/96 z dne 02.02.1996; · razsodba Tržaškega pretorja 309/96 z dne 07.06.1996; · odlok ravnatelja Deželnega ravnateljstva za prihodke v FJK prot.št. 1997-14190 z dne 26.03.1997, ki uvaja obrazec za prijavo dohodkov mod. 740 v slovenščini; · dejstvo, da je Služba za izterjevanje dajatev – Koncesija za Tržaško pokrajino – Tržaška hranilnica – Banka d.d., že uporabljala dvojezične italijansko/slovenske obrazce še pred podpisom Osimskega sporazuma; · zakon 482/99 o zaščiti manjšin; · zakon 38/01 o zaščiti slovenske manjšine

Spoštovani gospod prefekt dr. Sottile,

ob upoštevanju, da italijanski državljani slovenske narodnosti, ki so se odločili, da zahtevajo spoštovanje zakonsko zajamčenih pravic, se ne izmikajo plačevanju davkov temveč preprosto zahtevajo, da jim davčna služba posreduje davčne kartele in položnice v slovenskem jeziku, ki je njihov materin jezik in jezik priznane jezikovne manjšine, Vas prosim, da nenazadnje tudi na osnovi pristojnosti, ki Vam jih določa državni zakon 131/2003, posežete, da se spor in odkrito kršenje državljanskih in človeških pravic takoj prekine. Postopki in ukrepi izterjevalnice morajo biti zaradi hudih nepravilnosti in kršitve državnih zakonov ter mednarodnih sporazumov razveljavljeni, medtem ko mora biti italijanskim državljanom slovenske narodnosti dana možnost, da lahko izpolnijo davčne obveznosti na osnovi dvojezičnih obrazcev.

Prepričan sem, da sloni moderna pravna država predvsem na spoštovanju državljanovih pravic in lastnih zakonov. Vem, da ste tudi osebno zelo občutljivi do teh vprašanj, ki jih poznate in razumete. V pričakovanju na Vaš cenjeni odziv prejmite moje odlične pozdrave ter voščila ob bližajočih se praznikih.

Igor Gabrovec, pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško

 

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!