fallback-thumbnail

Krovni organizaciji solidarni s Premolinovo, Križmanom in Sardočem

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij izražata polno solidarnost in vso politično podporo trem županom dvojezičnih občin na Tržaškem, ki so bili v minulih dneh deležni ponovnega napada s strani italijanske nacionalističnega desnice. Vidni pokrajinski predstavniki Menieve stranke so župana Zgonika Mirka Sardoča, Repentabra Aleksija Križmana in Doline Fulvio Premolin javno obrekovali, češ da gre za nevredne župane, ker se upirajo Scajolovemu odloku, ki jim ukazuje izdajanje izključno italijanskih osebnih izkaznic v dvojezičnih občinah. Sporni odlok je zadeval tudi devinsko-nabrežinsko občino, kjer pa desnica hvali lastnega župana, ki je takoj po izvolitvi brez pomislekov odredil izdajanje izključno enojezičnih dokumentov.

Na srečanju z župani na sedežu dolinske občine sta predsednika SSO Sergij Pahor in SKGZ Rudi Pavšič (z njim je bil tudi tržaški predsednik SKGZ Igor Gabrovec) izrazila vso bližino javnim upraviteljem, ki so glede izdajanja enojezičnih osebnih izkaznic še vedno podvrženi komisarski upravi. Po mnenju SKGZ in SSO je Scajolov dekret iz leta 2002 dejansko protizakonit, saj vsiljuje enojezične izkaznice v dvojezičnih občinah na Tržaškem, istočasno pa ne dovoljuje dvojezičnih na celotnem naselitvenem območju Slovencev v Italiji. Vladni odlok ne upošteva mednarodnih sporazumov, na katere se sklicuje sam zaščitni zakon. Zanimivo je, da se je v svojem odloku rimska vlada opirala na fašistične zakone iz tridesetih in štiridesetih let in ni upoštevala zaščitnega zakona iz leta 2001.

V zvezi s tem sta krovni organizaciji SKGZ in SSO že zaprosili za sestanek z novim tržaškim prefektom gospo Annamario Sorge Lodovici. Žaljenje in omalovaževanje vloge županov v dvojezičnih občinah na Krasu in v Bregu predstavlja nov korak tržaške desnice, ki odkrito teži k stalnem zaostrovanju političnih odnosov ter rušenju sožitja med tu živečimi ljudmi. Tudi zaradi tega SSO in SKGZ pozivata vse demokratične politične sile, ki se prepoznavajo v vrednotah sožitja, da z jasnimi stališči podprejo uveljavljanje zaščitnega zakona. V tem primeru to pomeni skupen znak podpore Fulvii Premolin, Aleksiju Križmanu in Mirku Sardoču.

Povezane objave

Iz Čedada odločen poziv za dvojezično šolstvo
Stališče SKGZ ob dnevu spomina
8. februar, slovenski kulturni praznik